sqen

new_EN

“Zhvillimi i një Koncepti Kombëtar për Sigurinë Kombëtare” dhe “Vlerësimi i Strukturave Vendimmarrëse të Sigurisë Kombëtare”

Tryezë e rrumbullakët, 2 dhjetor 2009 Tryeza e rrumbullakët e diskutimit mbi zhvillimin e Konceptit të Sigurisë Kombëtare dhe Autoritetin e Sigurisë Kombëtare u organizua në 2 dhjetor 2009. Ajo u ndoq nga 35-40 përfaqësues nga institucionet shtetërorë (Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Brendshme dhe …

Read More »

Konferencë Kombëtare: Perspektivat e Kostove dhe Përfitimeve të aderimit në NATO

Konferencë Kombëtare, Tiranë, 5-6 maj 2008   Konferenca u hartua si një forum konsultativ diskutimesh ndërmjet zyrtarëve të lartë të institucioneve shtetërorë që janë të ngarkuar me procesin e integrimit në NATO dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, akademikëve, sektorit të biznesit, ekspertëve të pavarur dhe analistëve, medies dhe aktorëve të …

Read More »