sqen

new_EN

“Zhvillimi i një Koncepti Kombëtar për Sigurinë Kombëtare” dhe “Vlerësimi i Strukturave Vendimmarrëse të Sigurisë Kombëtare”

Tryezë e rrumbullakët, 2 dhjetor 2009 Tryeza e rrumbullakët e diskutimit mbi zhvillimin e Konceptit të Sigurisë Kombëtare dhe Autoritetin e Sigurisë Kombëtare u organizua në 2 dhjetor 2009. Ajo u ndoq nga 35-40 përfaqësues nga institucionet shtetërorë (Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Brendshme dhe …

Read More »