sqen

new_EN

PUNONJËSIT E POLICISË REKOMANDOJNË

PUNONJËSIT E POLICISË REKOMANDOJNË Janar 2021 – Ku dokument rekomandimesh paraqet një set rekomandimesh në mbështetje të gjetjeve të projektit “Ndërtimi i integritetit për përmirësimin e performancës dhe qëndrueshmëria e luftës kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit në Shqipëri” i mbështetur nga Ambasada e Vendeve të Ulëta në Shqipëri. Dokumenti …

Read More »

Strategjia e BE-së dhe palëve të tjera të interesit në parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri | Dokument Politikash

PCVE in Albania PREVEX

Strategjia e BE-së dhe palëve të tjera të interesit në parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri Janar 2021 – Kanë kaluar më shumë se pesë vjet që kur 1353 burra, gra dhe fëmijë nga Ballkani Perëndimor shkuan në Irak dhe Siri. Që atëherë, qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor …

Read More »

Modul trajnimi  “E Drejta për Informim në nivelin e vetëqeverisjes lokale”

Modul trajnimi  “E Drejta për Informim në nivelin e vetëqeverisjes lokale” Janar 2021 – Moduli i trajnimit ofron një panoramë gjithëpërfshirëse dhe të plotë të së drejtës për informim në nivelin vendor. Audienca kryesore modulit janë: OSHC-të, aktivistë të shoqërisë civile, zyrtarët vendor, media dhe institucione të tjera mbikëqyrëse vendore …

Read More »

Mbikëqyrja e Politikave të Mbrojtjes: Sfidat dhe Nevojat e Kuvendit të Shqipërisë | Dokument Politikash

Mbikëqyrja e politikave të mbrojtjes: sfidat dhe nevojat e Kuvendit të Shqipërisë Janar 2021 – Ushtria është një instrument kyç i fuqisë kombëtare. Duke qenë se ajo është kritike për mbrojtjen e vendit dhe sjell pasoja shkatërruese për të nëse keqpërdoret, duhet që politikat e mbrojtjes të hartohen përmes një …

Read More »

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet”  Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë debatin dhe ndikojë në ndërgjegjësimin e aktorëve për politika sa më efektive për forcimin e integritetit dhe luftën kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit. Eksperienca deri tani dëshmon se institucionet vendore si policia, bashkia dhe prokuroria …

Read More »

PODCAST| Cikli spiral i bashkëpunimit të “trekëndëshit” – një inovacion për një qasje të qëndrueshme në luftën kundër krimit në nivel vendor

Cikli spiral i bashkëpunimit të “trekëndëshit” – një inovacion për një qasje të qëndrueshme në luftën kundër krimit në nivel vendor Janar 2021- Në këtë podcast, Sotiraq Hroni, Drejtori Ekzekutiv i IDM-së diskuton për një nismë novatore në Shqipëri, e cila ka si synim të nxisi bashkëpunimin e autoritete vendore …

Read More »

Paketa e instrumenteve anti-korrupsion për qeverisjen qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore | 2020

Paketa e instrumenteve anti-korrupsion për qeverisjen qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore Për të kontribuar në forcimin e integritetit të institucioneve publike, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) ka zhvilluar Metodologjinë e Vlerësimit të Riskut të Integritetit për qeverisjen qendrore[1] miratuar me Urdher të Ministrit Nr. 333, date 07.10.2020. Ky …

Read More »

Kushtet e punës dhe toleranca ndaj korrupsionit mes Punonjësve të Policisë në Shqipëri (Dokument Politikash|Dhjetor 2020)

Kushtet e punës dhe toleranca ndaj korrupsionit mes Punonjësve të Policisë në Shqipëri Dhjetor 2020 – Ky dokument përqendrohet në qasjen parandaluese ndaj korrupsionit në polici, duke i kushtuar vëmendje të veçantë masave që synojnë faktorët që janë vërtetuar se rrisin stimujt dhe mundësitë për korrupsion në polici. Qëllimi kryesor …

Read More »

BLOG | Shqipëria: risk “të lartë” ndaj korrupsionit në institucionet e sigurisë dhe mbrojtjes

Shqipëria: risk “të lartë” ndaj korrupsionit në institucionet e sigurisë dhe mbrojtjes Autori: Redion Qirjazi Dhjetor 2020 – Në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, më 9 Dhjetor 2020, organizata ndërkombëtare Transparency International, publikoi raportin e saj të Indeksit Qeveritar mbi Integritetin e Mbrojtjes së për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, …

Read More »