sqen

Eventet e ardhshme/ Lajmet

Monitorimi qytetar i transparencës dhe llogaridhënies në nivelin e vetëqeverisjes vendore ka nisur zbatimin

Monitorimi qytetar i transparencës dhe llogaridhënies në nivelin e vetëqeverisjes vendore ka nisur zbatimin Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim sapo ka filluar zbatimin e projektit “Monitorimi Qytetar i Transparencës dhe Llogaridhënies në nivelin e qeverisjes vendore”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar …

Read More »

Thirrje për Ekspert – Projekti CIVILISC [mbyllur]

Thirrje për Ekspert për Vlerësimin dhe Monitorimin e Projektit “Instrumentet e shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit”  i financuar nga Bashkimi Evropian, implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me fondacionin Bullgar “Risk Monitor”. Tiranë, 31 Korrik 2018 – IDM kërkon të kontraktojë një Ekspert për Vlerësimin dhe …

Read More »

THIRRJE PËR APLIKIME: PROGRAM TRAJNIMI “BASHKITE PER TE DREJTEN PER INFORMIM NE VEPRIM” [mbyllur]

THIRRJE PËR APLIKIME PROGRAM TRAJNIMI “BASHKITE PER TE DREJTEN PER INFORMIM NE VEPRIM” Në vijim të angazhimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të projektit “Konsolidimi i Reformës Administrative dhe Territoriale – STAR 2, nëpërmjet hartimit të një Modeli standard për Programin e Transparencës për qeverisjen vendore shoqëruar me …

Read More »

[Mbyllur] Sesion informimi – Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin

Në kuadër të Thirrjes për projekt-propozime “Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin të projektit ALTER (Territore Aktive Lokale për zhvillimin Ekonomik të zonave Rurale), financuar nga Bashkimi Evropian, implementuar nga një konsortium rrjetesh rurale në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, IDM …

Read More »

[Mbyllur]Thirrje për aplikime – Instrumenti i granteve të vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike

THIRRJE PËR APLIKIME – Instrumenti i granteve të vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike (RAP) WeBER fton OShC-të të aplikojnë me project-propozime për zbatimin e Instrumentit të granteve të vogla për Mbështetjen e Shoqërisë Civile për Monitorimin e Reformës në Administratën Publike (RAP) …

Read More »

[08.02.2017] Ftesë për pjesëmarrje: Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike”

Ftesë për pjesëmarrje Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike” 8 Shkurt 2017, Hotel Plaza, Tiranë Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në kuadër të projektit WeBER dhe në bashkëpunim me SIGMA / OECD organizon më datë 8 Shkurt 2017 (Hotel Plaza Tiranë) një seminar për organizata …

Read More »