sqen

Lajmet e Fundit

PREVEX – Projekt studimor për forcimin e qëndrueshmërisë në mjedise mundësuese

PREVEX – Projekt studimor për forcimin e qëndrueshmërisë në mjedise mundësuese Pse disa vende janë më të ekspozuara ndaj ektremizmit të dhunshëm? Përgjigjia për këtë pyetje është e rëndësishme për formulimin e qasjeve efektive të BE për forcimin e qëndrueshmërisë shoqërore. Kjo është dhe pyetja kryesore që nxit projektin më …

Read More »

Monitorimi qytetar i transparencës dhe llogaridhënies në nivelin e vetëqeverisjes vendore ka nisur zbatimin

Monitorimi qytetar i transparencës dhe llogaridhënies në nivelin e vetëqeverisjes vendore ka nisur zbatimin Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim sapo ka filluar zbatimin e projektit “Monitorimi Qytetar i Transparencës dhe Llogaridhënies në nivelin e qeverisjes vendore”, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar …

Read More »

Njoftim zyrtar: Weber 2.0 ka nisur!

Kemi kënaqësinë të lajmërojmë se projekti WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform) 2.0 ka marrë mbështetjen e Komisionit Evropian për vazhdimësinë e tij dhe në tre vitet e ardhshme do të vazhdohet të punohet në reformimin e administratave publike në Ballkanin Perëndimor.

Read More »

Raporti: Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri | Nëntor 2019

Raporti | Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri Nëntor 2019 – Gjatë dy dekadave të fundit, Shqipëria ka bërë progres të konsiderueshëm në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore. Edhe pse mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë luajtur një rol instrumental në …

Read More »

Dokument Politikash: Punonjësit në hije, Ekonomia e Fshehur dhe Puna e Padeklaruar në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë | Tetor 2016

Tetor 2016 – Ky dokument politikash krahasuese ofron një panoramë të ekonomisë së fshehur në përgjithësi si dhe të punës së padeklaruar dhe evazionit fiskal në veçanti, në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë, përfshirë shkaqet dhe pasojat kryesore. Për më tepër, ai ofron një këndvështrim makroekonomik të faktorëve kryesorë, që vlerësohet …

Read More »