sqen

Publikimet RDC

Perspektiva dhe Fuqizimi i Qarqeve në Shqipëri midis Decentralizimit dhe Zhvillimit Rajonal

Hartimi i këtij dokumenti politikash, shkon paralelisht me procesin e marrjes se statusit të vendit kandidat dhe nevojës imediate për rishikimin sa më të shpejtë të reformës së decentralizimit për komponentin e Qarqeve, si dhe kërkon angazhimin dypalësh të politikë-bërësve, për sa kohë reforma e decentralizimit kërkon ndryshime të karakterit …

Read More »

Revista Komunitare: Forcimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile në Zonat Rurale dhe Periferike

“Revista Komunitare” është një botim i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të projektit “Forcimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile në Zonat Rurale dhe Periferike”, e mbështetur nga PNUD. Kjo revistë periodike do të botohet çdo 3 muaj dhe do të përmbajë përveç aktiviteteve në kuadër të këtij …

Read More »

Studimi për vlerësimin e kapaciteteve të shoqërisë civile në zonat rurale dhe periferike në Shqipëri

Ky raport vlerësues gersheton teknikat sasiore me ato cilësore, raporti ofron një panoramë historike të zhvillimit të ShC-së rurale në Shqipëri e rajon, si dhe analizon situatën aktuale në Shqipëri, bazuar në të dhëna sasiore e cilësore të grumbulluara me anë të intervistave të thelluara, pyetësorëve si dhe diskutimeve në grupe …

Read More »

Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria Personale, Kombëtare dhe Rajonale

Në kuadër të projektit 3 vjeçar mbi sigurinë: Forumit Hulumtues mbi Sigurinë Beograd-Prishtinë-Tiranë në të cilin marrin pjesë tre organizata partnere: Qendra e Beogradit për Politika të  Sigurisë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, të tre organizatat gjatë muajit shtator 2013 kanë ndërrmarr një …

Read More »