sqen

Publikimet e Fundit

Publikime të Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane

Pas zbatimit me sukses të një metodologjie të planifikimit strategjik me pjesëmarrje, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me UNDP/Projekti SSIREC botoi planet vendore e ndërvendore të zhvillimit të komuniteteve rome dhe egjiptiane, si më poshtë: Plani Vendor i Zhvillimit të Komunitetit Rom/Egjiptian në Bashkinë Korçë Plani Ndër-Vendor i …

Read More »