sqen

Publikimet LGID

Manual: Tirana FLET! Strukturat komunitare në Shqipëri

Ky manual synon të prezantojë një alternativë qeverisëse ndryshe, të ndajë gjerësisht një vizion, por edhe të motivojë nismën e institucioneve vendore dhe qendrore drejt kërkimit dhe vendosjes së një partneriteti me qytetarin si subjekt i rëndësishëm i ndryshimit.Publikimi i këtij manuali realizohet në kuadër të projektit Tirana FLET! i cili zbatohet nga Instituti për …

Read More »

Fuqizimi Ekonomik i Gruas

Ky udhëzues u përgatit nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar me mbështetjen financiare dhe teknike të Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave në Shqipëri (UN Women) në kuadër të projektit “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së …

Read More »

Dokument Politikash: Reformimi i Territorit në Shqipëri

Reformimi i Territorit në Shqipëri: Dimensionet Demokratike të Konsolidimit Territorial Ky dokument politikash synon pra, të analizojë efektet e mundshme të reformës administrative territoriale, duke u ndalur veçanërisht tek sfidat e defiçitit demokratik në nivel vendor. Njëkohësisht, dokumenti ofron alternativa për të adresuar të tilla sfida si dhe jep një …

Read More »