sqen

Publikimet CESA

Radikalizmi Fetar dhe Ekstremizmi i Dhunshëm ne Shqipëri

Përmes këtij studimi është bërë e mundur mbledhja, gjenerimi dhe analizimi i të dhënave rreth fenomenit të radikalizimit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm me qëllim informimin e politikë-bërjes dhe aktorëve të interesuar në trajtimin e këtij fenomeni dhe sfidave që lidhen me të. Metodologjia e hulumtimit përqas identifikimin dhe analizimin e thelluar të kontekstit duke përdorur një larmi burimesh për të kuptuar …

Read More »

Revista: Çështje Evropiane dhe të Sigurisë

Çështje Evropiane dhe të Sigurisë Nr.26 Çështje Evropiane dhe të Sigurisë Nr. 25 Çështje Evropiane dhe të Sigurisë Nr. 24 Çështje Evropiane dhe të Sigurisë Nr. 23 Çështje Evropiane dhe të Sigurisë Nr. 22 Çështje Evropiane dhe të Sigurisë Nr. 21 Çështje Evropiane dhe të Sigurisë Nr. 20 Çështje Evropiane dhe të Sigurisë Nr. 19 Çështje Evropiane …

Read More »

Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit në Shqipëri 2014

Raporti i Vlerësimit të Korrupsionit 2014, vlerëson progresin e anti-korrupsionit në Shqipëri, duke eksploruar lidhjen midis politikave qeveritare anti-korrupsion, strukturave institucionale të qeverisë dhe nivelin e shfrytëzimit të korrupsionit. Motivimi mbas kësaj qasjeje të tillë është se ndërtimi institucional i qeverisjes përcakton rregullat legjitime për të gjithë sektorët e shoqërisë. Korrupsioni është një …

Read More »