sqen

Publikimet CESA

Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria Personale, Kombëtare dhe Rajonale

Në kuadër të projektit 3 vjeçar mbi sigurinë: Forumit Hulumtues mbi Sigurinë Beograd-Prishtinë-Tiranë në të cilin marrin pjesë tre organizata partnere: Qendra e Beogradit për Politika të  Sigurisë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, të tre organizatat gjatë muajit shtator 2013 kanë ndërrmarr një …

Read More »

Zhvillimi i Strategjisë së Sigurisë Kombëtare 2008 -2010

Materialet e këtij botimi janë marrë nga Konferenca Ndërkombëtare mbi Zhvillimin e Strategjisë së Sigurisë Kombëtare, mbajtur më 21 shtator 2007, organizuar nga Qendra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe ne koordinim me qeverine dhe parlamentin e Shqiperise. Ky publikim …

Read More »