sqen

Publikimet CESA

Dokument Politikash| Lufta kundër pastrimit të parave – Roli i shoqërisë civile

Lufta kundër pastrimit të parave – Roli i shoqërisë civile   Pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit nuk janë tema të padëgjuara nga shoqëria civile, rrethet akademike e sidomos nga media në Shqipëri. Ndërkohë që kjo e fundit (media) ka raportuar shpesh lidhur me këtë fenomen , studiuesit e …

Read More »

Siguria Kombëtare dhe Llogaridhënia:  Të gjesh baraspeshën e duhur

Siguria Kombëtare dhe Llogaridhënia:  Të gjesh baraspeshën e duhur Prill 2021 – Klasifikimi i informacionit është një mekanizëm i rëndësishëm që përdoret nga qeveritë e shteteve të ndryshme për të mbrojtur qytetarët dhe interesat kombëtare. Megjithatë, kur regjimet e klasifikimit prodhojnë sasi tejet të mëdha informacioni sekret, ato mund të …

Read More »

Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore | Raport monitorimi

Raport monitorimi “Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore” Një vlerësim krahasues i Programeve të Transparencës në 12 bashki të vendit   Mars 2021 – Qëllimi kryesor i këtij raporti është vlerësimi i transparencës proaktive të 12 bashkive qendër qarku (Shkodër, Lezhë, Kukës, Dibër, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, …

Read More »

Ekstremizmi i dhunshëm në shqipëri 2021

Ekstremizmi i dhunshëm në shqipëri 2021: Vlerësim kombëtar i nxitësve, formave dhe rreziqeve Mars 2021 –Kanë kaluar gjashtë vjet që nga koha kur u krye vlerësimi i parë i ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”dhe tre vjet më vonë Instituti për Demokraci dhe …

Read More »

PUNONJËSIT E POLICISË REKOMANDOJNË

PUNONJËSIT E POLICISË REKOMANDOJNË Janar 2021 – Ku dokument rekomandimesh paraqet një set rekomandimesh në mbështetje të gjetjeve të projektit “Ndërtimi i integritetit për përmirësimin e performancës dhe qëndrueshmëria e luftës kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit në Shqipëri” i mbështetur nga Ambasada e Vendeve të Ulëta në Shqipëri. Dokumenti …

Read More »

Strategjia e BE-së dhe palëve të tjera të interesit në parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri | Dokument Politikash

PCVE in Albania PREVEX

Strategjia e BE-së dhe palëve të tjera të interesit në parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri Janar 2021 – Kanë kaluar më shumë se pesë vjet që kur 1353 burra, gra dhe fëmijë nga Ballkani Perëndimor shkuan në Irak dhe Siri. Që atëherë, qeveritë e vendeve të Ballkanit Perëndimor …

Read More »

Mbikëqyrja e Politikave të Mbrojtjes: Sfidat dhe Nevojat e Kuvendit të Shqipërisë | Dokument Politikash

Mbikëqyrja e politikave të mbrojtjes: sfidat dhe nevojat e Kuvendit të Shqipërisë Janar 2021 – Ushtria është një instrument kyç i fuqisë kombëtare. Duke qenë se ajo është kritike për mbrojtjen e vendit dhe sjell pasoja shkatërruese për të nëse keqpërdoret, duhet që politikat e mbrojtjes të hartohen përmes një …

Read More »

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet”  Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë debatin dhe ndikojë në ndërgjegjësimin e aktorëve për politika sa më efektive për forcimin e integritetit dhe luftën kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit. Eksperienca deri tani dëshmon se institucionet vendore si policia, bashkia dhe prokuroria …

Read More »