sqen

Publikimet e Fundit

Monitorimi Kombëtar i RAP për Shqipërinë 2019/2020

Monitorimi Kombëtar i RAP për Shqipërinë 2019/2020 Korrik 2021 – Raporti Kombëtar i Monitorimit të RAP për Shqipërinë 2019/2020 është pjesë e projektit  WeBER2.0, një përpjekjeje rajonale për të monitoruar zbatimin e reformës në administratën publike (RAP) në Ballkanin Perëndimor. Raporti paraqet rezultatet e punës së monitorimit të kryer gjatë …

Read More »

Ballkani Perëndimor 2020: Risqet e kapjes së shtetit dhe reformat politike

Ballkani Perëndimor 2020: Risqet e kapjes së shtetit dhe reformat politike Në dy dekadat e fundit, vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pësuar transformime të ndjeshme politike, sociale dhe ekonomike. Sidoqoftë, një numër sfidash të jashtëzakonshme mbeten kritike, ndër të cilat është integriteti i qeverisjes publike. Çështja e sundimit të ligjit …

Read More »

Siguria Kombëtare dhe Llogaridhënia:  Të gjesh baraspeshën e duhur

Siguria Kombëtare dhe Llogaridhënia:  Të gjesh baraspeshën e duhur Prill 2021 – Klasifikimi i informacionit është një mekanizëm i rëndësishëm që përdoret nga qeveritë e shteteve të ndryshme për të mbrojtur qytetarët dhe interesat kombëtare. Megjithatë, kur regjimet e klasifikimit prodhojnë sasi tejet të mëdha informacioni sekret, ato mund të …

Read More »

Zmbrapsja demokratike dhe tkurrja e hapësirës qytetare – Si ta ndryshojmë trendin

Zmbrapsja demokratike dhe tkurrja e hapësirës qytetare – Si ta ndryshojmë trendin? Tkurrja e hapësirës qytetare përbën një manifestim simptomatik të smbrapsjes demokratike në Shqipëri gjatë viteve 2015-2020, që ka kulmuar në 2018-2020. Dokumenti i politikave ngrihet mbi supozimin se një hapësirë qytetare e fuqishme kontribuon në konsolidimin e demokracisë …

Read More »

Udhëzues: Për monitorimin qytetar të transparencës dhe llogaridhënies për njësitë e vetёqeverisjes vendore

Udhëzues: Për monitorimin qytetar të transparencës dhe llogaridhënies për njësitë e vetёqeverisjes vendore Mars 2021 – Qëllimi i këtij udhëzuesi është të ofrojë njohuri praktike për të  monitoruar në mënyrë objektive transparencën dhe llogaridhënien në nivelin e vetëqeverisjes vendore, duke përdorur instrumentin e matjes së Transparencës dhe Llogaridhënies (TLL). Sistemi …

Read More »

Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore | Raport monitorimi

Raport monitorimi “Transparenca dhe Llogaridhënia në Nivelin e Qeverisjes Vendore” Një vlerësim krahasues i Programeve të Transparencës në 12 bashki të vendit   Mars 2021 – Qëllimi kryesor i këtij raporti është vlerësimi i transparencës proaktive të 12 bashkive qendër qarku (Shkodër, Lezhë, Kukës, Dibër, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, …

Read More »