sqen

Projektet RDC

Axhenda Rinore për Veprim (YAFA)

Departament: RDC Kohëzgjatja: 1 Shtator 2013 deri  30 Gusht 2014 Përshkrimi i Projektit:  Objektivi i përgjithshëm i projektit është inkurajimi i diskursit rinor për përfshirjen aktive në zhvillimet sociale dhe të hartimit të politikave me rëndësi për komunitetet e tyre dhe për shoqërinë në tërësi përmes përmirësimit të kanaleve të komunikimit dhe rritjes së kapaciteteve. Objektivat …

Read More »

Acquis e Shoqërisë Civile Ballkanike – Fuqizimi i Advokacisë, Potencialit Monitorues dhe Kapaciteteve të OSHC-ve

Departament: RDC Kohezgjatja: 1 Dhjetor, 2012 ne 30 Nëntor, 2014 Pershkrimi i projektit:  Projekti zbatohet njëkohësisht në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqi nga anëtarë të Rrjetit të Zhvillimit të Shoqërisë Civile. Projekti financohet nga fondet e Bashkimit Europian, Programi i Partneritetit për Organizatat e Shoqërisë Civile dhe ka një shtrirje kohore prej 2 …

Read More »

VLERËSIMI i DY KOMPONENTËVE TË “ALBANIA THRESHOLD PROGRAM” (FAZA II)

Departament: RII When: 29 Qershor, 2012 Project Description:  Në kuadër të programit Albania Threshold Program (ATP), nga “Millennium Challenge Corporation” (MCC – agjensi e Qeverisë së ShBA), Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) do të asistojë vlerësimin e fazes së dytë të  në kuadër të asistencës së këtij programi për reformën …

Read More »

Indeksi i Shoqërisë Civile në Shqipëri

Departament: RII When: 1 Qershor, 2009 to 31 Maj, 2010 Project Description:  Donator: UNDP Albania Partnerët: CIVICUS – Aleanca Botërore për Pjesëmarrjen e Qytetarëve (Johanesburg, Afrika e Jugut)   IDN-ja me anë të mbështetjes së PNUD-it në Shqipëri dhe në partneritet me CIVICUS, Aleancën Botërore për Pjesëmarrjen e Qytetarit, (Johanesburg, Afrika …

Read More »