sqen

Projektet RDC

Projekt i Ri|Zgjerimi i hapësirës demokratike nëpërmjet angazhimit të qytetarëve në vendimmarrje

Zgjerimi i hapësirës demokratike nëpërmjet angazhimit të qytetarëve në vendimmarrje Periudha e implementimit: (Faza e I-rë) 15 Korrik 2020 – 31 Janar 2022 PËRMBLEDHJE Niveli i aktivizmit dhe pjesëmarrjes qytetare në Shqipëri mbetet i dobët, ndonëse zhvillimet aktuale politike tregojnë për nevojën imediate të angazhimit dhe aktikivizmit qytetar në arenën …

Read More »

CIVILISC- INSTRUMENTET E SHOQËRISË CIVILE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Projekti “Instrumentet e shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit” i financuar nga Bashkimi Evropian, implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me fondacionin Bullgar “Risk Monitor”. Projekti synon të fuqizojë dhe të rrisë kapacitetet e shoqërisë civile në 20 bashki të vogla e të mesme të vendit si: …

Read More »

Promoting Labour Standards in Albania

Donor: Olof Palme International Center Duration: 12 months Programme Objective: Contribute towards the achievement of the Decent Work Agenda by promoting and supporting multi-stakeholder cooperation, nurturing the Tripartism Plus principle for fostering protection of labour rights in Albania. Project objectives: Intermediate Objective 1: Develop a thorough understanding on the current …

Read More »

Regional Hidden Economy Monitoring in Macedonia, Albania and Kosovo

Lead Organization: Center for Research and Policy Making (CRPM), Macedonia Organizations co-applicants: Institute for Democracy and Mediation (IDM), Albania, Development for Democracy (D4D), Kosovo Duration: January, 2016 – July 2017 The goal of this project is to strengthen the capacity of the civil society and the public institutions in developing and …

Read More »

OpenALB: A government and civic partnership in fighting corruption and promoting good governance

Donor: US embassy Albania: Democracy Commission Small Grants Program Duration: 12 months Overall Objective The overall objective of OpenAlb is to foster inclusive, accountable and transparent governance and policy-making through enhanced civil society expertise and strengthened dialogue and structures for dialogue between civil society and government within the framework of …

Read More »

Përdorimi i Indikatorëve në Përmirësimin e Llogaridhënies dhe Promovimin e Konkurrencës Rajonale

Departmenti: RDC  Kohëzgjatja: 1 Qershor 2015 – 30 Nëntor 2015 Përshkrimi i Projektit:  Ky projekt zhvillohet në partneritet me organizatën Demokraci për Zhvillim (D4D) në Prishtinë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në Tiranë, Fondi i Beogradit për Ekselencë Politike (BFPE), Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) në Shkup, Qendra …

Read More »