sqen

Projektet IDM

Mbështetje për Ndërtimin e Kapaciteteve të Analizimit dhe Formulimit të Politikave Bujqësore dhe atyre të Zhvillimit Rural

Departament: LGID When: 1 Janar, 2009 to 1 Janar, 2010 Project Description:  Donatori: Organizata e OKB-së për Bujqësi dhe Ushqim (FAO) Në kuadër të Projektit mbi Mbështetjen e Ndërtimit të Kapaciteteve për Analizimin dhe Formulimin e Politikave Bujqësore dhe atyre të Zhvillimit Rural për të mbështetur Integrimin në BE të Vendeve …

Read More »

E Drejta e Ushtarakëve për t’u Organizuar në Shoqata Profesionale

Departament: CESA When: 1 Janar, 2009 to 30 Prill, 2010 Project Description:  Donatori: Friedrich Ebert Stiftung (Shqipëri) Partnerët: EUROMIL (Organizata Evropiane e Shoqatave të Ushtarakëve), Akademia e Mbrojtjes së Shqipërisë dhe Avokati i Popullit Iniciative është në vijimësi të një veprimi të mëparshëm ndërmarrë nga IDN-ja për formimin e Shoqatës së …

Read More »

VLERËSIMI i DY KOMPONENTËVE TË “ALBANIA THRESHOLD PROGRAM” (FAZA II)

Departament: RII When: 29 Qershor, 2012 Project Description:  Në kuadër të programit Albania Threshold Program (ATP), nga “Millennium Challenge Corporation” (MCC – agjensi e Qeverisë së ShBA), Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) do të asistojë vlerësimin e fazes së dytë të  në kuadër të asistencës së këtij programi për reformën …

Read More »

Qasja LEADER, ndërtimi i kapaciteteve dhe rrjetëzimi për zhvillimin e sonave rurale në Shqipëri

Departament: LGID Kohezgjatja: 11 Shtator, 2008 deri ne 11 Korrik, 2009 Donatorët: Irish Aid Partnerët: Rural Workshop Foundation (RWF) dhe Hungarian Rural Parliament (HRP) Pershkrim projekti: Strategjia e projektit u formulua bazuar në një njohje të gjerë të çështjeve vendore dhe kombëtare në Shqipëri dhe mbi një analizë të qartë të kontekstit politik, shoqëror …

Read More »

Forumi i Kandidatëve

Departament: LGID When: 1 Maj, 2000 to 31 Tetor, 2000 Project Description:  Zonat: Nëntë bashki në Shqipëri Donatori: Ambasada e ShBA-së, Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë, Ambasada Britanike Për shkak të risisë që ka sjellë në kulturën politike shqiptare dhe të impaktit të tij, ky projekt mbetet një nga simbolet e …

Read More »

Sigurimi i komunitetit: pajtimi, besimi dhe integrimi në Ballkanin Perëndimor

Departament: CESA When: 1 Prill, 2008 to 15 Korrik, 2008 Project Description:  Donator dhe Partner: Universiteti i Oklahomas (ShBA) Departamenti i specializuar i IDN-së Qendra për Çështje Evropiane dhe të Sigurisë u kontraktua nga Universiteti i Oklahomas (ShBA) në kudër të një një iniciative rajonale që përfshinte vendet e Ballkanit Perëndimor, …

Read More »

Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga perspektiva gjinore

Departament: RII When: 11 Korrik, 2010 to 15 Dhjetor, 2010 Project Description:  Donatori: Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) Ky projekt aktual (Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga Perspektiva Gjinore, dhe Matja e Sjelljeve të efektivave të Policisë (burra dhe gra) dhe opinionit të …

Read More »

Përhapja e praktikave më të mira të mobilizimit të komunitetit në qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 1 Qershor, 2008 to 1 Dhjetor, 2008 Project Description:  Donatorë: World Learning Zonat: Shkodër, Shqipëri Projekti fokusohet në një kusht tejet të rëndësishëm për një qeverisje vendore të hapur, transparente dhe të përgjegjshme, përfshirjen e qytetarëve në sistemin e qeverisjes vendore. Ai ndjek praktikat më të mira dhe …

Read More »