sqen

Projektet LGID

Mbështetje për Ndërtimin e Kapaciteteve të Analizimit dhe Formulimit të Politikave Bujqësore dhe atyre të Zhvillimit Rural

Departament: LGID When: 1 Janar, 2009 to 1 Janar, 2010 Project Description:  Donatori: Organizata e OKB-së për Bujqësi dhe Ushqim (FAO) Në kuadër të Projektit mbi Mbështetjen e Ndërtimit të Kapaciteteve për Analizimin dhe Formulimin e Politikave Bujqësore dhe atyre të Zhvillimit Rural për të mbështetur Integrimin në BE të Vendeve …

Read More »

Fuqizimi i grupeve qytetare për Përgjegjshmërinë e Policisë (Bordet e Kontrollit Qytetarë-Polici)

Departament: CESA When: 1 Janar, 2007 to 30 Qershor, 2007 Project Description:  Donator: Casals/USAID Policia e Shtetit është institucioni kryesor që mundëson sigurinë publike dhe rendin publik në Shqipëri. Siç ndodh dhe me institucione të tjera shtetërore në vend, disa elementë të Policisë së Shtetit janë raportuar si të korruptuar si …

Read More »

Qasja LEADER, ndërtimi i kapaciteteve dhe rrjetëzimi për zhvillimin e sonave rurale në Shqipëri

Departament: LGID Kohezgjatja: 11 Shtator, 2008 deri ne 11 Korrik, 2009 Donatorët: Irish Aid Partnerët: Rural Workshop Foundation (RWF) dhe Hungarian Rural Parliament (HRP) Pershkrim projekti: Strategjia e projektit u formulua bazuar në një njohje të gjerë të çështjeve vendore dhe kombëtare në Shqipëri dhe mbi një analizë të qartë të kontekstit politik, shoqëror …

Read More »

Forumi i Kandidatëve

Departament: LGID When: 1 Maj, 2000 to 31 Tetor, 2000 Project Description:  Zonat: Nëntë bashki në Shqipëri Donatori: Ambasada e ShBA-së, Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë, Ambasada Britanike Për shkak të risisë që ka sjellë në kulturën politike shqiptare dhe të impaktit të tij, ky projekt mbetet një nga simbolet e …

Read More »

Ndërtimi i Kapaciteteve për Lobimin e të Rinjve të Ballkanit

Departament: CESA When: 1 Janar, 2006 to 31 Dhjetor, 2006 Project Description:  Partnerët: Forum for Ethnic Relations (Beograd), Center for Research and Policy-Making (Shkup), The Monitoring Center (Podgoricë), Kosova Youth Network (Prishtinë) Zona: Shqipëri, Serbi, Mal i Zi, Kosovë dhe Maqedoni   Donator: Rrjeti për një Shoqëri të Hapur (SOROS) Rrjeti …

Read More »

Përhapja e praktikave më të mira të mobilizimit të komunitetit në qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 1 Qershor, 2008 to 1 Dhjetor, 2008 Project Description:  Donatorë: World Learning Zonat: Shkodër, Shqipëri Projekti fokusohet në një kusht tejet të rëndësishëm për një qeverisje vendore të hapur, transparente dhe të përgjegjshme, përfshirjen e qytetarëve në sistemin e qeverisjes vendore. Ai ndjek praktikat më të mira dhe …

Read More »

VLERËSIMI i DY KOMPONENTËVE TË “ALBANIA THRESHOLD PROGRAM” (FAZA II)

Departament: RII When: 29 Qershor, 2012 Project Description:  Në kuadër të programit Albania Threshold Program (ATP), nga “Millennium Challenge Corporation” (MCC – agjensi e Qeverisë së ShBA), Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) do të asistojë vlerësimin e fazes së dytë të  në kuadër të asistencës së këtij programi për reformën …

Read More »

Mbështetja e Qeverisjes me pjesëmarrje dhe Partneritetit Publik-Privat në Qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 15 Prill, 2008 to 11 Maj, 2009 Project Description:  Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD) Ky projekt synon të transformojë veprimet me komunitetin të ndërmarra deri më sot nga IDN-ja në qytetin e Shkodrës në një realitet që mbështetet vetë duke zhvilluar më tej kohezionin social me anë …

Read More »

Indeksi i Shoqërisë Civile në Shqipëri

Departament: RII When: 1 Qershor, 2009 to 31 Maj, 2010 Project Description:  Donator: UNDP Albania Partnerët: CIVICUS – Aleanca Botërore për Pjesëmarrjen e Qytetarëve (Johanesburg, Afrika e Jugut)   IDN-ja me anë të mbështetjes së PNUD-it në Shqipëri dhe në partneritet me CIVICUS, Aleancën Botërore për Pjesëmarrjen e Qytetarit, (Johanesburg, Afrika …

Read More »