sqen

Projektet CESA

Shqipëria dhe Maqedonia drejt një të kuptuari më të mirë dhe njohjes reciproke

Departament: CESA When: 1 Maj, 2002 to 28 Shkurt, 2003 Project Description:  Partnerë: Instituti Euro-Balkan (EBI) – Shkup Zonat: Shqipëri, Maqedoni Donatorët: Freedom House/USAID Pas një periudhe mosbesimi ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë gjatë vitit 2001, kjo ishte hera e parë që personalitete publikë nga të dy vendet (politikanë, deputetë, anëtarë të …

Read More »

Planifikimi dhe Monitorimi i Reformës së Sektorit të Sigurisë në Ballkanin Perëndimor nga Shoqëria Civile 2009-2011

Departament: CESA Periudha e implementimit: 1 Mars, 2009 deri ne 30 Dhjetor, 2011 Pershkrim projekti:  Ky është një projekt rajonal 3 vjeçar i cili synon të shtojë kapacitetin e shoqërisë civile në rajonin e Ballkanit Perëndimor për të mbikëqyrur në mënyrë efektive reformën në sektorin e sigurisë, në nivel kombëtar si edhe me …

Read More »

Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga perspektiva gjinore

Departament: RII When: 11 Korrik, 2010 to 15 Dhjetor, 2010 Project Description:  Donatori: Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) Ky projekt aktual (Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga Perspektiva Gjinore, dhe Matja e Sjelljeve të efektivave të Policisë (burra dhe gra) dhe opinionit të …

Read More »

E Drejta e Ushtarakëve për t’u Organizuar në Shoqata Profesionale

Departament: CESA When: 1 Janar, 2009 to 30 Prill, 2010 Project Description:  Donatori: Friedrich Ebert Stiftung (Shqipëri) Partnerët: EUROMIL (Organizata Evropiane e Shoqatave të Ushtarakëve), Akademia e Mbrojtjes së Shqipërisë dhe Avokati i Popullit Iniciative është në vijimësi të një veprimi të mëparshëm ndërmarrë nga IDN-ja për formimin e Shoqatës së …

Read More »

Sigurimi i komunitetit: pajtimi, besimi dhe integrimi në Ballkanin Perëndimor

Departament: CESA When: 1 Prill, 2008 to 15 Korrik, 2008 Project Description:  Donator dhe Partner: Universiteti i Oklahomas (ShBA) Departamenti i specializuar i IDN-së Qendra për Çështje Evropiane dhe të Sigurisë u kontraktua nga Universiteti i Oklahomas (ShBA) në kudër të një një iniciative rajonale që përfshinte vendet e Ballkanit Perëndimor, …

Read More »

Politikat e Sigurisë dhe ndërtimi i kapaciteteve për institucionet e sektorit të Sigurisë

Departamenti: CESA Kohëzgjatja: 1 Shkurt, 2008 to 28 Shkurt, 2009 Donatorë: DCAF, Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura Përshkrim projekti: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka vazhduar partneritetin e tij me DCAF, Qendrën e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura duke ndërmarrë gjatë dy viteve të …

Read More »

Kostot dhe përfitimet e anëtarësimit në NATO

Departament: CESA When: 1 Janar, 2008 to 31 Maj, 2008 Project Description:  Donator: Divizioni i Diplomacisë Publike të NATO-s, Kuvendi i Shqipërisë, bizneset vendase Qëllimi kryesor i kësaj iniciative ka qenë të ofrojë një analizë të kostove dhe përfitimeve me të cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor për të koordinuar dhe …

Read More »

Përkthimi ne shqip dhe publikimi i botimit “ Njohja e Vlerave në Policim”

Departament: CESA When: 1 Nëntor, 2007 to 30 Prill, 2008 Project Description:  Donator: NISPAcee, Raiffeisen Bank Shqipëri Police Executive Research Forum (PERF), një institut kërkimor amerikan, bazuar në Uashington i mundësoi IDN-së të drejtën për të përkthyer dhe publikuar në shqip një nga punët e tij më me vlerë “Njohja e …

Read More »