sqen

Projektet CESA

Rritja e kapaciteteve legjislative dhe mbikëqyrëse të Parlamentit Shqiptar në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes

Departamenti:  CESA Periudha e implementimit:  Nëntor 2013 – Nëntor 2014 Përshkrimi i Projektit:  Qëllimi: Projekti synon mbështetjen e Kuvendit të Shqipërisë në përmbushjen e rolit të tij kushtetues në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Objektivat: Rritja e kompetencës dhe ekspertizës së deputetëve për një mbikëqyrje efektive ndaj Sektorit të Sigurisë në …

Read More »

Indeksi i Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri 2013

Departament: CESA Kohëzgjatja: 1 Shkurt, 2013–8 Prill, 2014 Donatorë: Balkan Trust for Democracy Përshkrimi i Projektit: Ky projekt kërkimor ka për qëllim të mbështesë reformat në sektorin e sigurisë përmes krijimit të një mjeti vlerësues për matjen e performancës së qeverisë në fusha të ndryshme vëzhgimi. Për këtë arsye, kryerja e një …

Read More »

Aleanca Qytetare 08: Së bashku drejt NATO-s

Departament: CESA Kohezgjatja: 15 Maj, 2007 ne 30 Qershor, 2008 Partnerët: FORUM Center for Strategic Research and Documentation, Shkup; Institute for International Relations, Zagreb Donatorët: Biznesi dhe donatorë të ndryshëm Pershkrim projekti: Kjo është një iniciativë për të hapur proceset e integrimit në NATO për shoqëritë tona dhe për rajonin në tërësi, për të …

Read More »

Akademia e Policimit në Komunitet III

Departament: CESA When: 1 Janar, 2007 to 1 Janar, 2008 Përshkrimi i projektit:  Donator: Departamenti i Shtetit i ShBA-së Partneri (Kryesor): Universiteti i Pitsburg-ut Kohëzgjatja: 2007 – 2008 (përfundimi i një projekti tre-vjeçar) Një program tre vjeçar i Universitetit të Pitsburgut (PA, ShBA) dhe i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim hartuar …

Read More »

Fuqizimi i grupeve qytetare për Përgjegjshmërinë e Policisë (Bordet e Kontrollit Qytetarë-Polici)

Departament: CESA When: 1 Janar, 2007 to 30 Qershor, 2007 Project Description:  Donator: Casals/USAID Policia e Shtetit është institucioni kryesor që mundëson sigurinë publike dhe rendin publik në Shqipëri. Siç ndodh dhe me institucione të tjera shtetërore në vend, disa elementë të Policisë së Shtetit janë raportuar si të korruptuar si …

Read More »

Publikimi i revistës së përtremuajshme “Çështje të Sigurisë”

Departament: CESA When: 2 Janar, 2006 Project Description:  Donatorë: Divizioni i Diplomacisë Publike i NATO-s, Bizneset shqiptare Gazeta “Çështje të Sigurisë” u lançua nga IDN-ja në vitin 2006 me qëllim promovimin e një debate akademik të mirëinformuar akademikësh dhe ekspertësh mbi çështjet e sigurisë. Botimi ofron analiza të qarta, studime …

Read More »

Ndërtimi i Kapaciteteve për Lobimin e të Rinjve të Ballkanit

Departament: CESA When: 1 Janar, 2006 to 31 Dhjetor, 2006 Project Description:  Partnerët: Forum for Ethnic Relations (Beograd), Center for Research and Policy-Making (Shkup), The Monitoring Center (Podgoricë), Kosova Youth Network (Prishtinë) Zona: Shqipëri, Serbi, Mal i Zi, Kosovë dhe Maqedoni   Donator: Rrjeti për një Shoqëri të Hapur (SOROS) Rrjeti …

Read More »

Adresimi i Sfidave për Pergatitjen e Rrugës për Ndërtimin e Besimit Rajonal në të Ardhmen

Departament: CESA When: 1 March, 2004 to 30 Prill, 2005 Project Description:  Partnerët: Forum for Ethnic Relations (Beograd), Kosovo Action for Civil Initiative (Kosovë/UNMIK), Centre for Tolerance and Dialogue (Podgoricë) dhe Euro-Balkan Institute (Shkup)   Zona: Shqipëri, Kosovë/UNMIK, Maqedoni, Mal i Zi, Serbi Donatori: Balkan Trust for Democracy, Fondacioni për Një …

Read More »

Marrëdhëniet Civilo-Ushtarake: Një punë ende e pa përfunduar

Departament: CESA When: 1 Shtator, 2009 to 1 Dhjetor, 2009 Project Description:  Donatorë: Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) dhe Friedrich Ebert Stiftung (Shqipëri) Partnerët: Ministria e Mbrojtjes (MM) dhe Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte të ndërtonte një …

Read More »