sqen

CESA Activities

Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria personale, kombëtare dhe rajonale

Tryezë e Rrumbullakët, 13 dhjetor 2013, Hotel Rogner Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka organizuar  sot më datë 13 dhjetor, në Hotel Rogner tryezën e rrumbullakët me tematikën “Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria Personale, Kombëtare dhe Rajonale”. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit 3 vjeçar mbi sigurinë: …

Read More »

Konferencë: Bashkëpunimi Rajonal në Fushën e Drejtësisë dhe Sigurisë

19 Shtator 2014; Hotel Tirana Internacional Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë, organizoi në datën 19 Shtator 2014, tek Hotel Tirana Internacional, konferencën me titull “Drejtësia dhe siguria si faktorë bashkëpunimi rajonal”. Konferenca është pjesë e Forumit të Hulumtimeve …

Read More »

“Zhvillimi i një Koncepti Kombëtar për Sigurinë Kombëtare” dhe “Vlerësimi i Strukturave Vendimmarrëse të Sigurisë Kombëtare”

Tryezë e rrumbullakët, 2 dhjetor 2009 Tryeza e rrumbullakët e diskutimit mbi zhvillimin e Konceptit të Sigurisë Kombëtare dhe Autoritetin e Sigurisë Kombëtare u organizua në 2 dhjetor 2009. Ajo u ndoq nga 35-40 përfaqësues nga institucionet shtetërorë (Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Brendshme dhe …

Read More »

Konferencë Kombëtare: Perspektivat e Kostove dhe Përfitimeve të aderimit në NATO

Konferencë Kombëtare, Tiranë, 5-6 maj 2008   Konferenca u hartua si një forum konsultativ diskutimesh ndërmjet zyrtarëve të lartë të institucioneve shtetërorë që janë të ngarkuar me procesin e integrimit në NATO dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, akademikëve, sektorit të biznesit, ekspertëve të pavarur dhe analistëve, medies dhe aktorëve të …

Read More »