sqen

CESA Activities

Konferencë: Përmirësimi i kapaciteteve të Kuvendit për një qeverisje më të mirë të Sektorit të Sigurisë në Shqipëri

27 Janar 2015, Hotel Rogner Tirana Në Shqipëri funksionojnë shtatë shërbime informative. Vetëm dy prej tyre, Shërbimi Informativ i Shtetit dhe Agjencia Informative e Sigurisë dhe Mbrojtjes,  kanë ligjet organike përkatëse. Pesë shërbimet e tjera informative kanë nevojë për një mbështetje më të plotë ligjore, ndërsa vijon të mungojë mbikëqyrja …

Read More »

Konferencë: Forcimi i Integritetit të Policisë së Shtetit në Shqipëri 2014

Më 18 dhjetor 2014, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi Konferencën Kombëtare “Forcimi Integriteti të Policisë së Shtetit në Shqipëri”. Kjo konferencë shënon përfundimin e projektit “Ndërtimi i Integritetit Policor në Shqipëri”, i mbështetur nga Ministria Punëve të Jashtme të Holandës në kuadër të Programit MATRA për Shoqërinë Civile. …

Read More »

Konferencë: “Procesi i Integrimit në BE dhe e Ardhmja e Marrëdhënieve Shqiptaro-Serbe”

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi në Tiranë, në 13 nëntor 2014, konferencën me titull: “Procesi i integrimit në BE dhe e ardhmja e marrëdhënieve shqiptaro-serbe”. Ky aktivitet është pjesë e Forumit të Hulumtimeve mbi Sigurinë: “Beograd-Prishtinë-Tiranë”, projekt i përbashkët 3-vjeçar i tre organizatave: Qendra e Beogradit për Politikat e …

Read More »

IDM kontribuon në raportin e Rrjetit të institucioneve akademike të OSBE-së

“Rrjeti i institucioneve akademike të OSBE” publikoi këto ditë raportin për “Perceptimin e kërcënimeve në hapësirën e OSBE”. Ky është produkti i parë i tij dhe fokusohet në analizën e një spektri të gjerë perceptimesh që qeveritë përkatëse kanë për kërcënimet duke bërë edhe një krahasim të tyre. “Rrjeti i …

Read More »

IDM prezanton komente mbi Road Map-in e Shqipërisë për prioritetet kyçe në mbledhjen e KPIE

IDM prezanton komente mbi Road Map-in e Shqipërisë për prioritetet kyçe në mbledhjen e KPIE Gjergji Vurmo, Drejtor Programi dhe ekspert për çështje të integrimit evropian, prezantoi sot në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Integrimit Europian (KPIE) komentet dhe sugjerimet e IDM-së në lidhje me pesë prioritetet e vendit, si …

Read More »