sqen

Blog

BLOG | Shqipëria: risk “të lartë” ndaj korrupsionit në institucionet e sigurisë dhe mbrojtjes

Shqipëria: risk “të lartë” ndaj korrupsionit në institucionet e sigurisë dhe mbrojtjes Autori: Redion Qirjazi Dhjetor 2020 – Në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, më 9 Dhjetor 2020, organizata ndërkombëtare Transparency International, publikoi raportin e saj të Indeksit Qeveritar mbi Integritetin e Mbrojtjes së për vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, …

Read More »

Plani i Integritetit: Një perspektivë e re në luftën kundër korrupsionit |Tetor 2020

Plani i Integritetit: Një perspektivë e re në luftën kundër korrupsionit Në dhjetor të vitit 2019 Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) zhvilloi Metodologjinë e Vlerësimit të Riskut të Integritetit për qeverisjen qendrore[1]. Ky është një instrument anti-korrupsion i detyrueshëm për t’u zbatuar nga institucionet qendrore që synojnë hartimin e …

Read More »

A e konsiderojnë politikanët shqiptarë të vlefshme për vendin një ushtri profesioniste dhe të aftë? | Shtator 2020

A e konsiderojnë politikanët shqiptarë të vlefshme për vendin një ushtri profesioniste dhe të aftë?   Nga Alban Dafa, hulumtues të sigurisë dhe qeverisjes   Ka një prirje shqetësuese në strukturat e mbrojtjes shqiptare, ku aftësia profesionale po bëhet gjithnjë dhe më tepër e parëndësishme për t’u emëruar në pozicione …

Read More »

Kapja e Medias | dhjetor 2019

Kapja e medias: Paketa anti-shpifje cënim i të drejtave të njeriut dhe shtetit ligjor   “Ne kemi të drejtë natyrore që t’i përdorim pendat tona si dhe gjuhët tona, në rrezikun dhe sakrificën tonë” ‘Liria e shtypit’ në fjalorin filozofik (1764) Autore: Rovena Sulstarova Një paketë ndryshimesh ligjore në lidhje …

Read More »