Skip to content Skip to footer

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” | Janar 2021

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” 

Ky Buletin i shërben publikimit të eksperiencave dhe synon të sensibilizojë, nxisë debatin dhe ndikojë në ndërgjegjësimin e aktorëve për politika sa më efektive për forcimin e integritetit dhe luftën kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit. Eksperienca deri tani dëshmon se institucionet vendore si policia, bashkia dhe prokuroria kanë mbështetur plotësisht këtë qasje shumë-aktoriale. Të gjithë aktorët e tjerë vendorë, arsimi, biznesi, shoqëria civile e të tjerë e quajnë modelin si “përvojë e munguar”.

buy stendra online buy stendra online generic

Numrat vijues të Buletinit do të mbështesin përvojat e bashkëpunimit të trekendëshit të artë (Polici-Bashki-Prokurori) edhe me shkrime të ndryshme nga praktika të mira ndërkombëtare.

buy tadacip online buy tadacip online generic

Buletini do të jetë gjithashtu një përvojë e re për të gjithë lexuesit në shpalosjen e metodologjisë dhe praktikës për ndërtimin e një plani integriteti për policinë e shtetit si i pari institucion në vend që po piloton një plan të tillë.

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” Nr.

buy lexapro online buy lexapro online generic

(Nëntor 2018)
–     Në Shqip
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” Nr. 2 (Shkurt 2019)
–     Në Shqip
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” Nr. 3 (Prill 2019)
–     Në Shqip
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” Nr. 4 (Tetor 2019)
–     Në Shqip
Numer Special|Buletin “Integritet-Llogaridhenie-Partneritet” No. 5 (Janar 2020)
–     Në Shqip     |     Në Anglisht
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” Nr. 6 (Mars 2020)
–     Në Shqip
Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” Nr. 7 (Qershor 2020)
–     Në Shqip     |     Në Anglisht

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” Nr. 8 (Dhjetor 2020)
–     Në Shqip     |     Në Anglisht

Buletin “Integritet-Llogaridhënie-Partneritet” Nr. 9 (Janar 2021)
–     Në Shqip

Buletini është në kuadër të projektit “Ndërtimi i Integritetit dhe përmirësimi i performancës dhe qëndrueshmëria e luftës kundër korrupsionit në Policinë e Shtetit” i mbështetur nga Ministria e Jashtme e Holandës.