sqen

Alban Dafa

Alban Dafa
Hulumtues

Alban Dafa i është bashkuar stafit të IDM si hulumtues në qeverisje dhe siguri. Fillimisht ai ka shërbyer në Forcat Detare Shqiptare si komandant i varkave të patrullës, lundërtar dhe hidrograf. Gjatë kësaj kohe, ai është angazhuar me programet e standardizuara të NATO dhe në përpjekje të vetë-iniciuara për të zgjeruar kapacitetet e Shërbimit Hidrografik Shqiptar.

Albani është diplomuar në Akademinë Detare të Shteteve të Bashkuara në Bachelor për Shkenca Politike. Në vitin 2015 ai vazhdoi studimet e tij pasuniversitare përmes programit të bursave Chevening. Ai u diplomua në vitin 2016 në Univeristetin Exeter në Master të Arteve në Politikë dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Lindjen e Mesme.

Interesat kërkimore të Albanit përfshijnë lëvizjet sociale, reformën organizative dhe kulturën dhe politikat e jashtme dhe të sigurisë të Shqipërisë. Ai është lexues i bursave për teorinë e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, politikën e Fuqisë së Madhe dhe politikën e Lindjes së Mesme.