sqen

CIVILISC: Civil Society Instruments against Corruption

Sub-Granting Information

Thirrje për projekt-propozime II (05/09/2017)

“Rrjetëzim dhe shkëmbimi i njohurive ndërmjet OSHC-ve në fushën e anti-korrupsionit dhe qeverisjes së mirë në nivel vendor”

Projekti: “CIVILISC – Instrumente të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit”

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) publikon Thirrjen e Dytë për Propozime, në kuadër të projektit “CIVILISC-Instrumente të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit”, financuar nga Bashkimi Evropian (nën Instrumentin e Ndihmës për Shoqërinë Civile -Iniciativa Qytetare dhe Komponenti i Forcimit të Kapaciteteve 2015/370-476).

Kjo thirrje për projekt-propozime synon të mbështesë organizatat e shoqërisë civile të cilat zhvillojnë aktivitetin e tyre dhe/ose janë me qendër në bashkitë: Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vorë, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore dhe/ose në qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë, Gjirokastër, Vlorë, Fier, Berat.

Qëllimi i kësaj thirrjeje është ndërtimi i rrjeteve të OSCH-ve në luftën kundër korrupsionit dhe qeverisjes së mirë në rajonet e synuara, me qëllim rritjen e bashkëpunimit të OShC-ve dhe grupeve komunitare në bashkitë e synuara.

Aplikimet duhet të vendosen në një zarf të mbyllur dhe të dërgohen me postë (rekomande, shërbim korrier privat) ose dorazi (dorëzuesit do t’i jepet një vërtetim i nënshkruar dhe me datën e pranimit) deri më datë 17 tetor 2017, ora 17:00 në adresën e mëposhtme:

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim –IDM

Rr. Shenasi Dishnica, Nr 1, PO Box 8177, Tirana, Albania.

Aplikimet e dërguara me e-mail dhe/ose fax nuk do të pranohen.

Për më shumë informacion, referojuni “UDHËZUES PËR APLIKIME”

Aplikantët potencialë mund të dërgojnë pyetje mbi procedurat e aplikimit deri më datë 5 tetor 2017 në adresën: [email protected].

Organizatat e interesuara janë të inkurajuara të vizitojnë vazhdimisht faqen zyrtare të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim për detaje, informacione dhe përditësime rreth Thirrjes për Projekt Propozime.

CIVILISC Project Information

The project CIVILISC is implemented by Institute for Democracy and Mediation in partnership with Bulgarian Foundation Risk Monitor in a period of 32 months. It aims to empower and develop capacities of civil society in remote areas to promote good governance and fight corruption.
This project targets 12 small and medium municipalities such as: municipality of Ura Vajgurore, Cerrik, Divjakë, Tepelenë, Libohovë, Devoll, Selenicë, Përrenjas, Lushnjë, Shijak, Belsh, Vorë. And its activities are based on three main pillars: Assessment, capacity development and sub-granting.
For more information click: IDM ALBANIA.
Contact: [email protected]

Thirrja e pare per propozime (2016)

Instrumente të Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit – CIVILISC

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) publikon Thirrjen e Parë për Propozime, në kuadër të projektit “CIVILISC-Instrumenti i Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit”, financuar nga Bashkimi Evropian (nën Instrumentin e Ndihmës për Shoqërinë Civile -Iniciativa Qytetare dhe Komponenti i Forcimit të Kapaciteteve 2015/370-476).

Kjo Thirrje për Propozime synon të mbështesë Organizatat e shoqërisë civile të cilat zhvillojnë aktivitetin e tyre dhe/ose janë me qendër në bashkitë si: Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnje, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelene, Vorë, Libohovë, Selenice, Ura-Vajgurore dhe/ose qarqet Tiranë, Durrës, Elbasan, Korcë, Gjirokastër, Vlore, Fier, Berat. Fushat kryesore të ndërhyrjes të Fondit CIVILISC janë Mirë-qeverisja dhe Anti-Korrupsioni.

Projekt – Propozimet duhet të dërgohen deri më datë 20 shkurt 2017, ora 17:00 me postë ose dorazi (aplikime të dërguara me e-mail dhe/ose fax nuk do të pranohen) në adresën e mëposhtme:

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim –IDM
Rr. Shenasi Dishnica, Nr 1, PO Box 8177, Tirana, Albania.

List of Winning Projects – 1st Round of CIVILISC FUND

Click to download the list of winning projects under the 1st Round of CIVILISC FUND: “Anti-corruption and capacity building”.

Activities

On May 22nd 2017, IDM organized at the EU Info Centre an information session on the sub-grantees projects implementation in framework of the first round of ‘Civil Society Instruments against Corruption- CIVILISC’ project, funded by the European Union. Over 30 participants attended the info session from local CSOs, EU Delegation in Albania, media and other relevant stakeholders. The info session focused on the procedures for the implementation and reporting of the sub-granted projects, providing information regarding financial and technical aspects.

In addition, the meeting served as an opportunity to formally launch the supported initiatives. Nineteen projects in the field of anti-corruption, designed by local civil society organizations in 12 small municipalities of Albania: Devoll, Prrenjas, Cërrik, Belsh, Lushnje, Divjakë, Selenicë, Ura Vajgurore, Libohovë, Tepelenë, Vorë, Shijak were presented at the event. These projects cover a wide range of anti-corruption and community engagement activities, including monitoring, policy/legislative support to LGUs, advocacy, awareness raising, technical assistance and capacity building to LGUs and local CSO and will contribute at increasing the role of local civil society and will lay foundation to a bottom-up approach at improving good-governance.

An opening speech was delivered by Mr. Sotiraq Hroni, General Director of IDM, who highlighted the importance of the CIVILISC project in strengthening the capacities of sub-granting organizations to boost the role of the civil society in accountability and transparency, as well as build a partnership between the institutions and the civil society for a stable and inclusive governance at local level.

Ms. Lieze Vanwymelbeke, Justice and Home Affairs Program Manager in the EU Delegation in Albania in her statement, talked about the key role of civil society and media in preventing and fighting corruption. She stated that: ‘The fight against corruption is of fundamental importance not only for Albania’s European future, but also for the country’s reputation and economic development. The economic cost is huge, but the costs for humans and society is even bigger’. Moreover, Ms. Vanwymelbeke stressed the need for political will and determination from those who are openly exposed as potential victims, from ordinary citizens, to students, entrepreneurs etc.

During the last part of the meeting participants engaged in a fruitful discussion and exchange of experiences regarding the sub-projects implementation and progress.

In the end participants expressed their readiness and commitment to fulfill the requirements of the CIVILISC project and achieve the goals set for the targeted municipalities.

More information regarding the CIVILISC project please visit: https://idmalbania.org/civilisc-civil-society-instruments-against-corruption/

During the first weeks of November, IDM and RiskMonitor organized a series of trainings within the framework of the #CIVILISC project, funded by the European Union. The trainings brought together representatives of civil society that operate in 12 small and medium municipalities of Albania, such as: Devoll, Prrenjas, Cërrik, Belsh, Lushnje, Divjak, Selenicë, Ura vajgurore, Libohovë, Tepelenë, Vorë dhe Shijak.
Throughout these 6 days trainings, the participants acquired both theoretical and practical information (based also on the Bulgarian experience) regarding the needs and methods of civic participation in the fight against corruption and good governance in local level.

Training in Pogradec, November 7th 2016

  

Training in Elbasan, November 8th 2016

    

Training in Lushnje, November 9th 2016

Training in Vlora, November 10th 2016

    

Training in Gjirokastra, November 11th 2016

    

Training in Durres, November 12th 2016

    

During the first weeks of November, IDM and RiskMonitor organized a series of trainings within the framework of the #CIVILISC project, funded by the European Union. The trainings brought together representatives of civil society that operate in 12 small and medium municipalities of Albania, such as: Devoll, Prrenjas, Cërrik, Belsh, Lushnje, Divjak, Selenicë, Ura vajgurore, Libohovë, Tepelenë, Vorë dhe Shijak.
Throughout these 6 days trainings, the participants acquired both theoretical and practical information (based also on the Bulgarian experience) regarding the needs and methods of civic participation in the fight against corruption and good governance in local level.

Training in Pogradec, November 7th 2016

  

Training in Elbasan, November 8th 2016

    

Training in Lushnje, November 9th 2016

Training in Vlora, November 10th 2016

    

Training in Gjirokastra, November 11th 2016

    

Training in Durres, November 12th 2016

    

During the first weeks of November, IDM and RiskMonitor organized a series of trainings within the framework of the #CIVILISC project, funded by the European Union. The trainings brought together representatives of civil society that operate in 12 small and medium municipalities of Albania, such as: Devoll, Prrenjas, Cërrik, Belsh, Lushnje, Divjak, Selenicë, Ura vajgurore, Libohovë, Tepelenë, Vorë dhe Shijak.
Throughout these 6 days trainings, the participants acquired both theoretical and practical information (based also on the Bulgarian experience) regarding the needs and methods of civic participation in the fight against corruption and good governance in local level.

Training in Pogradec, November 7th 2016

  

Training in Elbasan, November 8th 2016

    

Training in Lushnje, November 9th 2016

Training in Vlora, November 10th 2016

    

Training in Gjirokastra, November 11th 2016

    

Training in Durres, November 12th 2016

    

During the first weeks of November, IDM and RiskMonitor organized a series of trainings within the framework of the #CIVILISC project, funded by the European Union. The trainings brought together representatives of civil society that operate in 12 small and medium municipalities of Albania, such as: Devoll, Prrenjas, Cërrik, Belsh, Lushnje, Divjak, Selenicë, Ura vajgurore, Libohovë, Tepelenë, Vorë dhe Shijak.
Throughout these 6 days trainings, the participants acquired both theoretical and practical information (based also on the Bulgarian experience) regarding the needs and methods of civic participation in the fight against corruption and good governance in local level.

Training in Pogradec, November 7th 2016

  

Training in Elbasan, November 8th 2016

    

Training in Lushnje, November 9th 2016

Training in Vlora, November 10th 2016

    

Training in Gjirokastra, November 11th 2016

    

Training in Durres, November 12th 2016

    

During August – September 2016, the Institute for Democracy and Mediation organized local meetings in 12 municipalities: Ura Vajgurore, Shijak, Cerrik, Belsh, Prrenjas, Lushnje, Divjake, Libohove, Tepelene, Devoll, Vore, Selenice in framework of the project “CIVILISC- Civil society instruments against corruption”- funded by the European Union. These meetings served as an early awareness/communication effort as regards the project CIVILISC and its activities, particularly focusing on capacity building trainings and sub-granting component. Moreover, the aim of these meetings were to present the main findings of the assessment report for each of 12 municipalities as well as to the identification of motivated civil society actors at local level. By bringing together two main actors, these discussing meetings aim to establish sustainable communication bridges between LGUs and CSOs.

    

    

  

Financed by

Implemented by

In cooperation with

FAQs

CIVILISC – Call for Proposal ROUND II

 1. Jemi te interesuar per aplikimin ne thirrjen e dyte te Civilisc qe eshte e hapur deri ne date 17 tetor. Organizata jone eshte me seli ne Tirane dhe me filiale ne Elbasan dhe ne Shkoder. Ne kete thirrje ne si organizate duhet te aplikojme me Niptin primar, apo ate sekondar per projekt propozim me zone zbatimi ne qarkun e Elbasanit. 

Nën thirrjen CIVILISC, organizatat e interesuara për të aplikuar duhet të jenë me qendër dhe/ose të ushtrojnë aktivitetin e tyre në një nga 12 bashkitë e fokusuara në projekt: Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vorë, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore dhe qarqet respektive: Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër. Pra, organizata juaj duhet të paraqitet me dokumentacionet perkatese te filialit në Elbasan.

 1. A mund te jete ne dy rrjetezime, njekohesisht nje organizate, kur nuk eshte lider ne asnje aplikim, por vetem anetare e rrjetit?

Jo, organizatat e interesuara mund të jenë vetëm 1 herë në rolin e liderit të projekt- propozimit ose vetëm 1 herë në rolin e bashkë-aplikantit. Pra, nuk mund të jetë bashkë-aplikant në më shumë se 1 projekt-propozim.

 1. Në vazhdimësi të thirrjes së dytë për projekt – propozime që keni publikuar  “Rrjetëzim dhe shkëmbimi i njohurive ndërmjet OSHC-ve në fushën e anti-korrupsionit dhe qeverisjes së mirë në nivel vendor”,  doja një  qartësim përsa i përket organizatave bashkë – aplikante. Është e domosdoshme/penalizuese që organizatat lokale të përzgjedhura, si fushë veprimtarie të tyre të kenë tematikën e projektit apo është e mjaftueshme që janë organizata që veprojnë në nivel lokal?

Fondi “CIVILISC” ka për qëllim të ndërtojë dhe zhvillojë kapacitetet e shoqërisë civile në nivel vendor në luftën kundër korrupsionit në 12 (dymbëdhjetë) bashkitë e vogla dhe të mesme në vend. Nëse projekt- propozimi juaj i përmbahet objektivave te thirrjes për propozime CIVILISC si dhe, nëse fushat e veprimit te përcaktuara në udhërrëfyes mund te përmbushen nga të gjithë aplikantët e konsorciumit, jeni të inkurajuar të aplikoni për këtë thirrje. Për më tepër, rreferojuni udhëzuesit për aplikim si dhe tabelës me kriteret e vlerësimit të aplikimeve ku përcaktohet dhe pikëzimi sa i përket kapaciteteve dhe eksperiencës se organizatave aplikante.

 1. Ne kuader te thirrjes se dyte per propozime, ju lutem nese mund te kemi informacion mbi partneritetin. Ne jemi nje qender ne Tirane dhe do te lidhim partneritet me nje qender qe operon ne Shijak CSDC, e cila po zbaton nje projekt te financuar nga ju. Ju lutem kerkojme konfirmimin tuaj nese CSDC mund te behet perseri partner ne kete thirrje?

Thirrja e dytë per projekt propozime në kuadër të projektit CIVILISC është e hapur për të gjithë organizatat e interesuara të shoqerisë civile, përfshirë edhe organizatat që janë përftuese të thirrjes së parë.

CIVILISC - Call for Proposal ROUND I

Përgjigje 1: Në lidhje me pyetjen e msiperme, çdo aplikant duhet te paraqese per secilin ze buxheti nje narrative te shkurter (me tekst) se çfare po buxheton. Ndersa kolona e dyte duhet te tregoje perllogaritjet e kostove( te cilat duhet te jene te bazuara ne cmimin e tregut) per secilin ze buxheti.

Përgjigje 1: Udhëzuesi i aplikantëve (i ndodhur në linkun https://idmalbania.org/?page_id=7417) përcakton se organizatat e shoqërisë civile, të cilat janë përfituese të grantit PACT, nuk mund të aplikojnë në thirrjen për propozime të projektit CIVILISC”.

Përgjigja 2: Forma e Entitetit Ligjor dhe Forma e Entitetit Financiar janë dy dokumenta në formatin PDF (përkatësisht Shtojca D dhe Shtojca E), të cilat, duhet të plotësohen në gjuhën angleze për të dyja lotet e kësaj thirrjeje. Këto dy formate duhet të plotësohen në kompjuter (janë të redaktueshme pas shkarkimit) dhe të firmosen e vulosen nga personi i autorizuar i aplikantit. Forma e Identifikimit Financiar në të cilën duhet të jepen të dhënat e llogarisë bankare të dedikuar për projektin e propozuar, duhet të firmoset dhe të vuloset nga banka në të cilën keni hapur llogarinë. Forma e Entitetit Ligjor duhet plotësuar me të dhënat e organizatës (tek forma që do të shkarkoni është i sqaruar informacioni që duhet të plotësoni).

Përgjigja 3/1:  Në bazë të praktikave të mire-menaxhimit të projekteve, përqindja e lejueshme për shpenzime personeli nuk duhet te kaloje 30% te totalit te buxhetit.

2) Ekspertet, te cilet jane persona te kontraktuar per nje periudhe te caktuar/ aktivitete te caktuara dhe jane jo me kohe te plote do te perfshihen ne Project technical staff apo 5.2 studies/ reserch (te lidhura me aktivitetin)?

Përgjigja 3/2: Ju mund të zgjidhni një nga linjat e sipërcituara për të përfshirë kostot e ekspertëve.  Nëse zgjidhni që këtë kosto ta përfshini tek “budget line 1”, kjo kosto nuk mund të buxhetohet tek “budget line 5.2”

3) Ne 1.1.2 Project administrative / support staff përfshihet finance officer?

Përgjigja 3/3: Po, finance officer mund të përfshihet tek support staff.

4) Tek budget line “5.6 Costs of conferences/seminars” a mund te perfshijme kosto te lidhura me forume, trajnime, takime (psh. pushime kafeje, dosje per pjesemarresit etj.)?

Përgjigja 3 / 4: Po, ju mund t’i përfshini kostot e sipërpërmendura duke i paraqitur sa më të detajuara.

5) Në lidhje me budget line “3.1 Furniture, computer equipment”. A mund t’i perfshijme nen kete ze pajisjet, kontribut i organizates qe vihen ne dispozicion te projektit?

Pwrgjigja 3/5: Ju rikujtojmë se, bazuar edhe në udhëzuesin për aplikim, kontributet in kind nuk janë kosto e lejueshme. Pra, ju duhet të përfshini në buxhet, zëra më kosto dhe në përputhje me qëllimin e projektit.

6) Nese Office rent eshte kontribut i organizates perfshihet ne administrative costs apo duhet te vendoset 4.1 office rent (local office)?

Përgjigja 3/6: Ky zë duhet të vendoset tek “budget line 4.1”. Kini parasysh që duhet të buxhetoni përqindje të caktuar në lidhje me qeranë e zyrës (pra jo 100%).  

Përgjigja 4: Fondi CIVILISCnuk përcakton numër maksimal njësish të qeverisjes vendore në të cilat një organizatë dëshiron të zbatojë një projekt. Megjithatë, organizata aplikuese duhet të ketë kapacitete, përvojë si dhe ndërveprim të ngushtë me aktorët vendorë të shoqërisë civile.

Përgjigja 1: Në thirrjen e parë për propozime të fondit CIVILISC, pranohen të aplikojnë organizata të regjistruara të shoqërisë civile të cilat janë me qendër dhe / ose ushtrojnë aktivitetin e tyre në një nga 12 bashkitë e fokusuara në projekt: Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vorë, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore dhe qarqet respektive: Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër. Pra, organizata juaj mund të jetë aplikues potencial nën këtë thirrje. Projektet duhet të zbatohen në bashkinë për të cilën propozohet të ndërhyhet.

Përgjigja 2: Organizatat bashkë-aplikuese duhet të jenë të regjistruara në gjykatë dhe regjistrimin në Drejtorinë Rajonale të Taksave.

Përgjigja 3: Kontributi i aplikantit prej 5 % – 7 % nën thirrjen e parë për propozime CIVILISC parashikohet dhe përfshihet për koston totale të projektit. Pra, ju mund të parashikoni vetë se në cilën kosto të pranueshme të buxhetit do ta bashkë-financoni.

Q1: Sikurse dhe është përcaktuar në udhërrëfyesin e aplikantëve për fondin “CIVILISC”, qëllimi kryesor i tij është të ndërtojë dhe zhvillojë kapacitetet e shoqërisë civile në nivel vendor në luftën kundër korrupsionit në 12 (dymbëdhjetë) bashkitë e vogla dhe të mesme— Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vorë, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore.

Fushat kryesore të ndërhyrjes të Fondit CIVILISC janë Mirë-qeverisja dhe Anti-Korrupsioni në nivel lokal dhe objektivat specifikë janë si vijon:

 • Të mbështesë iniciativa vendore të ndryshme të hartuara nga shoqëria civile lidhur me luftën kundër korrupsionit dhe mirëqeverisjen në nivel vendor;
 • Të forcojë kapacitetet dhe angazhimin shoqërisë civile vendore dhe të krijojë mundësinë e pjesëmarrjes qytetare në luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimin e mirë-qeverisjen në nivel vendor;
 • Të nxitë dialogun dhe të ndërtojë bashkëveprim ndërmjet shoqërisë civile dhe njësive të qeverisjes vendore si një nga instrumentet më të rëndësishme për të luftuar korrupsionin;
 • Të ndihmojë Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) si dhe grupe të komunitetit për të përmirësuar legjitimitetin e tyre, transparencën dhe llogaridhënien;
 • Të rrisë kapacitetet, njohuritë dhe angazhimin e OSHC-ve lokale dhe komunitetet vendore (në nivel njësie qeverisjeje vendore) për të siguruar analizë, monitorimin dhe advokimin mbi politikat, masat dhe reformat që lidhen me qeverisjen e mirë dhe anti korrupsionin;
 • Të ndërtojë një rrjet të anti-korrupsionit dhe mirëqeverisjes në rajonet e specifikuara, me qëllim rritjen e bashkëpunimit e OSHC-ve në midis e tyre dhe me grupet e komunitetit në zonat e vogla e të mesme;
 • Të kontribuojë në zgjerimin e përkrahjes ndër-rajonale të publikut/qytetarëve dhe pjesëmarrjes civile në fushën e mirë-qeverisjes dhe masat anti-korrupsion.

Gjithashtu prioritet do t’u jepet tematikave të mëposhtme:

 • Pjesëmarrje aktive qytetare në hartimin e masave anti-Korrupsion në njësitë e qeverisjes vendore, sikurse edhe në kuadrin e politikave dhe strategjive;
 • Aktivitete monitorimi (watch dog activities,) për monitorimin e performancës së Bashkisë, Këshillit Bashkiak, njësive administrative, dhe/ose institucionet e dekoncentruara në luftën kundër Korrupsionit;
 • Monitorimi i zbatimit të legjislacionit aktual në luftën kundër-Korrupsionit si dhe në monitorimin e shpenzimeve buxhetore dhe kontratave publike;
 • Pjesëmarrja e shoqërisë civile/qytetarëve në vendim-marrjen lokale, vendosja e prioriteteve, zhvillimi i buxhetit dhe implementimi i tij, investimet publike dhe shpërndarja e shërbimeve me qëllim zvogëlimin e praktikave korruptive;
 • Monitorimi dhe vigjilenca e qytetarëve për të kërkuar përgjegjësi, trasparencë dhe integritet nga autoritet lokale përgjegjëse si masa parandaluese të korrupsionit;
 • Mobilizimi i komunitetit për angazhim të përbashkët me institucionet publike me qellim rritjen e përgjegjshmërisë së këtyre të fundit; Dëgjesat publike; Strukturat qytetare në luftën kundër Korrupsionit;
 • Fushata ndërgjegjësimi dhe informimi të fokusuara në të drejtat e qytetarëve, (përfshirë këtu dhe të drejtën për informim, të dtejtën për shërbime publike, etj) me qëllim marrjen e shërbimeve më të mira, si dhe të drejtën për të marrë pjesë në vendim-marrjen lokale dhe masat parandaluese në luftën kundër -korrupsionit;
 • Forcimi i rolit të medias në denoncimin e korrupsionit; etj.

Për sa më sipër, nëse organizata juaj, ka për qëllim të ndihmojë në arritjen e objektivave të thirrjes për propozime CIVILISC dhe mund të mbulojë fushat e sipërpërmendura, jeni të inkurajuar të aplikoni për këtë thirrje. Gjithashtu informacion më të plotë mbi kërkesat e kësaj thirrje të parë ndodhen ketu.

Q2:Në thirrjen për propozime “CIVILISC” aplikantët potencialë janë organizatat e shoqërisë civile me qendër dhe / ose që veprojnë në dymbëdhjetë Bashkitë e vogla dhe të mesme si vijon: Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vore, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore dhe qarqet respektive: Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër. Pra, nëse organizata juaj nuk është me qendër në njërën prej bashkive të sipërpërmendura, propozimi juaj duhet që të zbatohet në njërën nga bashkitë e fokusuara në projekt.

Q3:Fondi CIVILISC ka për qëllim të asistojë aktorë të shoqërisë civile (direkt dhe indirekt) në 12 bashkitë Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vorë, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore. Gjithashtu, në këtë thirrje për propozime inkurajohet bashkëpunimin dhe zbatimin e projekteve në partneritetin të ngushtë me strukturat lokale të njësisë së qeverisjes vendore në të cilën do të fokusohet propozimi juaj.

Q4: Sikurse përcaktuar në udhërrëfyesin për aplikantët për fondin “CIVILISC”, thirrja e parë citohet: Aplikantët potencialë sipas kësaj thirrjeje për propozime janë organizatat e shoqërisë civile me qendër dhe / ose që veprojnë në dymbëdhjetë Bashkitë e vogla dhe të mesme si vijon: Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vore, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore dhe qarqet respektive: Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër.

Q5:Aplikantët potencialë sipas kësaj thirrjeje për propozime janë organizatat e shoqërisë civile me qendër dhe / ose që veprojnë në dymbëdhjetë Bashkitë e vogla dhe të mesme si vijon: Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vore, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore dhe qarqet respektive: Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër. Për informacion të detajuar mbi kërkesat e kësaj thirrje, drejtohuni ne kete link

Pergjigje 1
Informacioni i plotë mbi kushtet që duhen plotësuar nga aplikanti dhe formularët e aplikimit të fondit “CIVILISC” thirrja e parë gjenden në faqen online të IDM.
Udhërrëfyesi për aplikantët për fondin “CIVILISC” thirrja e parë (referojuni linkut të sipërdërguar) përcakton se aplikantë potencial janë organizatat e shoqërisë civile me qëndër dhe /ose që veprojnë në dymbëdhjetë bashkitë e vogla dhe të mesme si vijon: Prenjas, Devoll, Cerrik, Lushnje, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelene, Vorë, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore dhe qarqet respektive: Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër.

Pergjigje 2
Udhërrëfyesi për aplikantët për fondin “CIVILISC” thirrja e parë (i ndodhur në kete link) përcakton se: OSHC-ve që marrin grante nga ANTTARC nën projektin PACT (financuar nga i njëjti buxhet nën Thirrjen për Propozime me Numër reference EuropeAid/137239/DD/ACT/AL) nuk kanë të drejtë për të aplikuar për një grant nën thirrjen për propozime të nxjerrë nga CIVISLISC.

Pergjigje 3
Informacionin e plotë mbi procedurat e aplikimit për fondin “CIVILISC” thirrja e parë si dhe formularët e aplikimit mund t’i gjeni elektronikisht në faqen online të IDM. Lutemi ndiqni hapat e mëposhtëm pasi të keni klikuar mbi linkun e mësipërm. Drejtohuni në dritaren “sub-granting information” dhe klikoni mbi dritaren “të dhënat për aplikim”. Mbasi të keni klikuar në këtë dritare do ju shfaqet e gjithë paketa e fondit “CIVILISC” thirrja e parë, udhëzuesi i aplikantëve dhe dokumentet shoqërues që duhen plotësuar nga aplikantët. Gjithashtu, ju inkurajojmë që të merrni pjesë në një nga sesionet e informimit (në varësi të vendndodhjes suaj) që do të organizohen nga data 16- 20 Janar 2016 sipas kalendarit të mëposhtëm. Sesionet informuese do të organizohen të ndara sipas bashkive dhe qarqeve respektive si në tabelë.

Data/ Ora/ Vendi dhe Bashkia 

16 Janar 2017, ora 10:00-12:00, Universiteti ‘Eqrem Çabej’, GJIROKASTËR

Pjesemarresit: Bashkia TEPELENË, LIBOHOVË

16 Janar 2017, ora 15:00-17:00, Hotel Fier, FIER

Pjesemarresit: Bashkia LUSHNJË, DIVJAKË, URA VAJGURORE, SELENICË

19 Janar 2017, ora 14:00-16:00, “Pallati  I kulturës”- SHIJAK

Pjesemarresit: Bashkia VORË, SHIJAK

20 Janar 2017, ora 12:00-14:00, Universiteti ‘Aleksandër Xhuvani’, ELBASAN

Pjesemarresit: Bashkia PRRENJAS, CERRIK, BELSH, DEVOLL

Pergjigje 4
Informacioni i plotë mbi kushtet që duhen plotësuar nga aplikanti dhe formularët e aplikimit për fondin “CIVILISC” thirrja e parë gjenden në faqen online të IDM. Lutemi ndiqni hapat e mëposhtëm pasi të keni klikuar mbi linkun e mësipërm. Drejtohuni në dritaren “sub-granting information” dhe klikoni mbi dritaren “të dhënat për aplikim”. Mbasi të keni klikuar në këtë dritare do ju shfaqet e gjithë paketa për fondin “CIVILISC” thirrja e parë, udhërrëfyesi i aplikantëve dhe dokumentat shoqërues që duhen plotësuar nga aplikantët.
Udhërrëfyesi për aplikantët përcakton se aplikimet për fondin “CIVILISC” thirrja e parë ndahet në dy lot përkatësisht:
LOT 1- deri në 5,000 Euro
LOT 2:

 • Minimumi: 5,000 EURO
 • Maksimumi: 20,000 EUR

Buxheti i përgjithshëm i projektit (duke përfshirë edhe bashkë-financimin e aplikantit) për çdo grant të kërkuar nën LOT 2 të kësaj Thirrje për Propozime duhet të jetë midis këtyre shumave minimale dhe maksimale.
Kohëzgjatja e projektit për këtë thirrje është parashikuar si vijon:
– LOT 1- Kohëzgjatja projektit deri në 6 muaj;
– LOT 2- Kohëzgjatja e projektit nga 6 muaj deri në 12 muaj.
Gjithashtu, ju inkurajojmë që të merrni pjesë në një nga sesionet e informimit (në varësi të vendndodhjes suaj) që do të organizohen nga data 16- 20 Janar 2016 sipas kalendarit të mëposhtëm.
Sesionet informuese do të organizohen të ndara sipas bashkive dhe qarqeve respektive si në përgjigjen nr. 3.

Pergjigje 5
Informacioni i plotë mbi kushtet që duhen plotësuar nga aplikanti dhe formularët e aplikimit të fondit “CIVILISC” thirrja e parë gjenden në faqen online të IDM. Aplikantë potencialë të fondit “CIVILISC” thirrja e parë janë organizatat e shoqërisë civile me qendër dhe / ose që veprojnë në dymbëdhjetë Bashkitë e vogla dhe të mesme si vijon: Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vore, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore dhe qarqet respektive: Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër. Megjithatë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, do të inkurajojë propozime të cilat janë hartuar dhe do të implementohen në bashkëpunim të ngushtë më grupe të ndryshme të interesuarish me vendndodhje në një nga 12 bashkitë e sipërpërmendura.

Pergjigje 6
Informacioni i plotë mbi kushtet që duhen plotësuar nga aplikanti dhe formularët e aplikimit të fondit “CIVILISC” thirrja e parë gjenden në faqen online të IDM.
Drejtohuni në dritaren “sub-granting information” dhe klikoni mbi dritaren “të dhënat për aplikim”. Mbasi të keni klikuar në këtë dritare do ju shfaqet e gjithë paketa e fondit “CIVILISC” thirrja e parë, udhërrëfyesi për aplikantët dhe dokumentat shoqërues që duhen plotësuar nga aplikantët.
Lidhur me pyetjen e parë, udhërrëfyesi për aplikantët përcakton se aplikimet për fondin “CIVILISC” thirrja e parë ndahet në dy lot përkatësisht:
LOT 1- deri në 5,000 Euro
LOT 2:

 • Minimumi: 5,000 EURO
 • Maksimumi: 20,000 EUR

Buxheti i përgjithshëm i projektit (duke përfshirë edhe bashkë-financimin e aplikantit) për çdo grant të kërkuar nën LOT 2 të kësaj Thirrje për Propozime duhet të jetë midis këtyre shumave minimale dhe maksimale.
Lidhur me pyetjen e dytë, udhërrëfyesi për aplikantët përcakton si më poshtë:
Aplikantë potencialë për fondin “CIVILISC” thirrja e parë janë organizatat e shoqërisë civile me qendër dhe / ose që veprojnë në dymbëdhjetë Bashkitë e vogla dhe të mesme si vijon: Prrenjas, Devoll, Cërrik, Lushnjë, Shijak, Divjakë, Belsh, Tepelenë, Vore, Libohovë, Selenicë, Ura-Vajgurore dhe qarqet respektive: Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Elbasan dhe Gjirokastër. Gjithashtu, ju inkurajojmë që të merrni pjesë në një nga sesionet e informimit (në varësi të vendndodhjes suaj) që do të organizohen nga data 16- 20 janar 2016 sipas kalendarit të mëposhtëm.
Sesionet informuese do të organizohen të ndara sipas bashkive dhe qarqeve respektive si në përgjigjen nr. 3.