sqen

CESA Activities

Conference: “Improving parliamentary capacities for better governance of the security sector in Albania”

January 27th, 2015, Hotel Rogner Tirana In Albania operate seven intelligence services. Only two of them, the State Informative Service and Defence and Security Intelligence Agency have relevant organic laws. Five other intelligence services need a comprehensive legal support, whereas they continue to lack parliamentary oversight and control role. The issues …

Read More »

Konferencë: Bashkëpunimi Rajonal në Fushën e Drejtësisë dhe Sigurisë

19 Shtator 2014; Hotel Tirana Internacional Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Norvegjisë, organizoi në datën 19 Shtator 2014, tek Hotel Tirana Internacional, konferencën me titull “Drejtësia dhe siguria si faktorë bashkëpunimi rajonal”. Konferenca është pjesë e Forumit të Hulumtimeve …

Read More »