sqen

CESA Activities

IDM, tryezë diskutimi për kuadrin ligjor në sektorin privat të sigurisë në Shqipëri

Një tryezë diskutimi për “Kuadrin Ligjor dhe Sfidat e Modernizimit të Sektorit Privat të Sigurisë” mblodhi sot përfaqësues të Shoqërive Private të Sigurisë, përfaqësues të lartë të Policisë së Shtetit dhe institucioneve shtetërore të tjera përgjegjëse për kontrollin dhe mbikëqyrjen, shoqata të biznesit si dhe palë të tjera të interesuara. …

Read More »

Tryeza Diskutimi Rajonale mbi Integritetin Policor si Mjet në Luftën kundër Korrupsionit

Në vijim të perpjekjeve dhe aktiviteteve për forcimin e integritetit në  Policinë e Shtetit (PSH), IDM në koordinim me Drejtorinë e Performancës dhe Standardeve Profesionale të PSH, zhvilluan kater tryeza diskutimi rajonale me përfaqësim të gradave dhe moshave të ndryshme gjatë periudhës nëntor-dhjetor 2015 në Fier, Pogradec, Lezhe dhe Tiranë. Keto tryeza u realizuan …

Read More »

Information sessions on “Religious radicalism and violent extremism” in Albania

IDM has recently started an advocacy process with central government institutions on religious radicalism and violent extremism in Albania. In the framework of this process, on October 9 and 13, 2015 IDM organized two information and discussion sessions with representatives of different central government institutions. The first session gathered representatives …

Read More »

Security Research Forum: Prishtina – Belgrade – Tirana “Civil Protection and Regional Emergency Management”

Joint regional Conference: Security Research Forum: Prishtina – Belgrade – Tirana “Civil Protection and Regional Emergency Management” Date: 29 April 2015 Institute for Democracy and Mediation (IDM), Kosovar Center for Security Studies (KCSS) and Belgrade Center for Security Policy (BCSP) have held the joint regional conference “Security Research Forum: Prishtina – Belgrade …

Read More »

Conference: “Improving parliamentary capacities for better governance of the security sector in Albania”

January 27th, 2015, Hotel Rogner Tirana In Albania operate seven intelligence services. Only two of them, the State Informative Service and Defence and Security Intelligence Agency have relevant organic laws. Five other intelligence services need a comprehensive legal support, whereas they continue to lack parliamentary oversight and control role. The issues …

Read More »