Nisma për Kërkim dhe Inovacion (RII)

Nisma për Kërkim dhe Inovacion ( RII ) është një nga tre shtyllat kryesore të IDM-së që punon për të çuar përpara performancën dhe cilësinë e shërbimeve të IDM-së përmes hulumtimeve në fusha të ndryshme si shoqëria civile, çështjet gjinore, çështje të sigurisë, proceset e integrimit në BE, zhvillimi i komunitetit dhe i qeverisjes vendore, zhvillimi ekonomik, etj.

Departamenti (i themeluar në tetor të vitit 2009) është krijuar nga komponenti i kërkimeve në kuadër të aktiviteteve të ndërmarra nga departamentet e tjerë të IDM-së në përpjekje për të integruar dhe përmirësuar punën kërkimore dhe si mjet për zgjerimin e fokusit të organizatës në fusha të tjera për t’ju përgjigjur sa më mirë sfidave të së ardhmes.

Për të përmbushur qëllimin e saj, RII konsultohet vazhdimisht me stafin e departamenteve të tjera, si CESA dhe LGID, si dhe me bashkëpunëtorët e IDM-së dhe zbaton projektet e veta duke ofruar studime, ekspertizë dhe alternativa politikash për grupet e interesuara dhe për publikun e gjerë. Në këtë dimension, RII merr atributet e një organizate studimore, e cila e bazon advokimin për alternativat e politikave në kërkime mbi baza shkencor dhe të sakta.

 

Ekipi i RII-së

Ekipi i RII përbëhet nga një grup ekspertësh me përvojë të cilët bashkëpunojnë me kolegët e tyre tek CESA e LGID dhe me studiues bashkëpunëtorë  të IDM-së. Stafi i RII ka krijuar lidhje strategjike me një sërë organizatash kërkimore dhe rrjetesh partnerë të IDM-së në rajon dhe më gjerë.

 Elona Dhëmbo, PHD – Drejtore e njësisë / Këshilltare e RRPP

 

 Erisa Lame (MA) – Menaxhere Projekti / Koordinatore vendore e RRPP

 

Shefqet Shyti - Koordinator Projekti

 

 Orjana Mullisi – Asistente

 

Të asociuar

  • Sidita Dibra, (PhD)
  • Nevila Sokoli, (PhD)
  • Blerjana Bino, (PhD)