Projekte LGID

Kjo kategori paraqet nje listim te projekteve te departamentit te LGID. Ju mund ti rendisni projektet duke klikuar mbi daten e projektit. Klikoni titullin qe te hapni projektin. Per me shume detaje rreth nje projekti, mund te kontaktoni zyren e IDM.

Datesort ascending Title Department
07/07/2014 to 07/04/2015 Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri LGID
15/03/2014 to 15/11/2014 Fuqizimi ekonomik i gruas në qarkun e Shkodrës e Lezhës përmes ngritjes së kapaciteteve mbi grupimet ekonomike LGID
21/10/2013 to 30/05/2014 Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik LGID
01/10/2013 to 31/10/2014 Rritja Profesionale dhe Organizative për Institutin e Kulturës Rome në Shqipëri për Shfrytëzimin e Perspektivave të Integrimit në BE-së për Përfshirjen e Romëve LGID
01/09/2013 Hartimi i Trajnimeve mbi Planifikimin Vendor me Pjesëmarrje dhe Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Vlorë, Korcë dhe Berat LGID
01/06/2013 to 01/01/2014 Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të Observatorit Vendor LGID
01/09/2012 to 01/11/2013 Axhenda Gjinore për Zhvillimin Rural – Forcimi i Grave në Shoqërinë Rurale (GARD) LGID
25/04/2012 to 24/07/2013 Regjistrimi i Markës Tregtare: Hapja e Rrugës drejt Promovimit dhe Mbrojtjes së Produkteve Vendore në Rajonin Ndërkufitar LGID
01/10/2010 to 01/10/2011 Zhvillimi i një vlerësimi të gatishmërisë për prezantimin e qasjes menaxheriale të MBR-së në njësitë e qeverisjes vendore LGID
10/06/2009 to 01/01/2012 Rrjeti për Zgjerimin Rural në Ballkanin Perëndimor nëpërmjet Reformës së Kurrikulës (WBREN) LGID
01/04/2009 to 30/09/2010 Ndërtimi i Kapaciteteve për Strukturat e Qeverisjes Vendore të Kurbinit LGID
01/03/2009 to 01/05/2009 Ndërtimi i kapaciteteve të Aktorëve Vendorë për Çështjet e Zhvillimit Rural LGID
01/01/2009 to 01/01/2010 Mbështetje për Ndërtimin e Kapaciteteve të Analizimit dhe Formulimit të Politikave Bujqësore dhe atyre të Zhvillimit Rural LGID
01/01/2009 to 31/10/2009 Enhancement of cross-border cooperation in regional policies & integrated rural development LGID
11/09/2008 to 11/07/2009 Qasja Leader, ndërtimi i kapaciteteve dhe rrjetëzimi për zhvillimin e sonave rurale në Shqipëri LGID

Pages