Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri

Takim Hapës

Tiranë, 25 Korrik 2014

Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizoi aktivitetin hapëse të projektit “Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri” financuar nga Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Tiranë. Aktiviteti u zhvillua në mjediset e Hotel Rogner në Tirana më 25 korrik 2014, ora 10.00.

Në këtë takim hapës u prezantua projekti tek aktorët e angazhuar në procesin e decentralizimit në Shqipëri, u paraqit dhe u konsultua qasja dhe metodologjia e monitorimit që do të ndiqet dhe u mundësua një angazhim i vazhdueshëm i aktorëve civilë dhe publikë si edhe grupeve të interesit të lidhur me decentralizimin.

Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik - Konferenca Kombëtare

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave në Shqipëri (UN Women) organizuan konferencën kombëtare “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik” më 28 maj 2014 në ambientet e Tirana International Hotel. Kjo konferencë synoi të ndajë përvojën e projektit të IDM-së dhe të nxisë debatin kombëtar për fuqizimin e grave përmes qasjes së grupimit ekonomik.

Takim Hapës dhe Përcaktim i Profilit të Klasterit

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar organizuan takimin hapës dhe ëorkshopin mbi përcaktimin e profilit të klasterit të projektit “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik” në datat 10 dhe 11 Dhjetor 2013 në Peshkopi.

Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik - Worshop 2 dhe Trajnimi 2

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar organizuan në datat 03 dhe 04 prill 2014 në Peshkopi aktivitetet e ngritjes së kapaciteteve, përkatësisht workshopin Nr. 2 dhe Trajnimin Nr. 2 në kuadër të projektit “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik. Këto aktivitete synojnë ngritjen e kapaciteteve të anëtarëve të klasterit ekonomik të grave në Dibër për të siguruar funksionimin e qëndrueshëm të tij.

Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik - Worshop 1 dhe Trajnimi 1

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen e organizatës Agritra Vizion organizuan në kuadër të projektit “Fuqizimi i Grave përmes Ngritjes së Klasterit Ekonomik” trajnimin Nr. 1 dhe workshopin Nr. 1 në datat 27 dhe 28 mars 2014 në Peshkopi.

Prezantim i Raportit të Vlerësimit të Performancës së Bashkisë Shijak

26 mars 2014, ora 10.00 në Vila Park, Shijak

 

Observatori Qytetar i Bashkisë Shijak me mbështetjen e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Qendrës për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Bashkisë Shijak dhe Fondacionit për Shoqërinë e Hapur (SOROS) organizoi më datë 26 mars 2014, ora 10.00 në Vila Park, Shijak aktivitetin përmbyllës të projektit “Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të   Observatorit Qytetar në Bashkinë Shijak”.

“Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural në Ballkan”

Konference Rajonale - 19 Nentor 2013 - Hotel "Tirana International" 

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizuar në ambientet e Hotel Tirana Internacional (salla ABRET), ditën e martë, 19 Nëntor 2013. Kjo konferencë u zhvillua në kuadër të projektit rajonal “Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural”, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe të zbatuar njëkohësisht në Shqipëri, Bosnjë – Hercegovinë dhe Kroaci. 

Hartimi i Trajnimeve mbi Planifikimin Vendor me Pjesëmarrje dhe Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Vlorë, Korcë dhe Berat

Trajnime: Korce - 31 Tetor & 01 Nentor 2013; Berat - 07 Nentor 2013; Vlora - 08 Nentor 2013

 

Zhvillimi Vendor i Drejtuar nga Komuniteti: Drejt një Rritje Strategjike, të Qëndrueshme dhe Gjithëpërfshirëse"

Konference Kombetare, 11 Tetor 2013, Tirane

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, organizoi ditën e mërkurë, datë 9 Tetor 2013, Konferencën Kombëtare: Zhvillimi Vendor i Drejtuar nga Komuniteti: Drejt Një Rritje Strategjike, Të Qëndrueshme dhe Gjithëpërfshirëse.

Pergatitja e Agjendes Gjinore per Zhvillimin Rural - Bosnje & Herzegovine

TRYEZE E RRUMBULLAKET - 24 Korrik 2013 - Brcko, Bosnje – Herzegovine

 

Përfaqësues të Rrjetit AL-GARD morën pjesë në Aktivitetin Rajonal mbi përgatitjen e Axhendës Gjinore për Zhvillimin Rural, që u mbajt më datë 24 Korrik 2013 në Brcko, Bosnjë – Hercegovinë (BH)

Pages