Prezantim i Raportit të Vlerësimit të Performancës së Bashkisë Shijak

26 mars 2014, ora 10.00 në Vila Park, Shijak

 

Observatori Qytetar i Bashkisë Shijak me mbështetjen e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Qendrës për Zhvillimin e Shoqërisë Civile, Bashkisë Shijak dhe Fondacionit për Shoqërinë e Hapur (SOROS) organizoi më datë 26 mars 2014, ora 10.00 në Vila Park, Shijak aktivitetin përmbyllës të projektit “Nxitja e Pjesëmarrjes Qytetare në Vendimmarrjen Vendore përmes Krijimit dhe Funksionimit të   Observatorit Qytetar në Bashkinë Shijak”.

“Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural në Ballkan”

Konference Rajonale - 19 Nentor 2013 - Hotel "Tirana International" 

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizuar në ambientet e Hotel Tirana Internacional (salla ABRET), ditën e martë, 19 Nëntor 2013. Kjo konferencë u zhvillua në kuadër të projektit rajonal “Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural”, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe të zbatuar njëkohësisht në Shqipëri, Bosnjë – Hercegovinë dhe Kroaci. 

Hartimi i Trajnimeve mbi Planifikimin Vendor me Pjesëmarrje dhe Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome dhe Egjiptiane në Vlorë, Korcë dhe Berat

Trajnime: Korce - 31 Tetor & 01 Nentor 2013; Berat - 07 Nentor 2013; Vlora - 08 Nentor 2013

 

Zhvillimi Vendor i Drejtuar nga Komuniteti: Drejt një Rritje Strategjike, të Qëndrueshme dhe Gjithëpërfshirëse"

Konference Kombetare, 11 Tetor 2013, Tirane

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, organizoi ditën e mërkurë, datë 9 Tetor 2013, Konferencën Kombëtare: Zhvillimi Vendor i Drejtuar nga Komuniteti: Drejt Një Rritje Strategjike, Të Qëndrueshme dhe Gjithëpërfshirëse.

Pergatitja e Agjendes Gjinore per Zhvillimin Rural - Bosnje & Herzegovine

TRYEZE E RRUMBULLAKET - 24 Korrik 2013 - Brcko, Bosnje – Herzegovine

 

Përfaqësues të Rrjetit AL-GARD morën pjesë në Aktivitetin Rajonal mbi përgatitjen e Axhendës Gjinore për Zhvillimin Rural, që u mbajt më datë 24 Korrik 2013 në Brcko, Bosnjë – Hercegovinë (BH)

IDM: Prezantim në Seminarin për Decentralizimin në Kukës

Konferencë Kombëtare - 5 Korrik 2013 - Kukes

 

Z. Sotiraq Hroni, Drejtor Ekzekutiv i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, panelist në Seminarin mbi Decentralizimin, organizuar nga Asambleja e Rajoneve Europiane dhe Këshilli i Qarkut Kukës,  mbajti një prezantim mbi “Për një  qasje nga poshtë në zhvillimin rajonal”.

Pergatitja e Agjendes Gjinore per Zhvillimin Rural - Osijek, Kroaci

Workshop - 25 Qershor, 2013 - Osijek, Kroaci

 

Përfaqësues të Rrjetit AL-GARD morën pjesë në Aktivitetin Rajonal mbi përgatitjen e Axhendës Gjinore për Zhvillimin Rural, që u mbajt më datë 25 Korrik 2013 në Osijek, Kroaci. 

Objektivat e Workshopit ishin:

“Regjistrimi i Markës Tregtare:Promovimi dhe Mbrojtja e Produkteve Vendore në Rajonin Ndërkufitar - Vizitë Studimore

Vizitë Studimore - 29 Maj 2013 - Rajoni Dibër

  

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me organizatën partnere maqedonase Qendra për Zhvillimin e Qëndrueshëm organizuan aktivitetin e vizitës studimore në Maqedoni në kuadër të projektit “Regjistrimi i Markës Tregtare: Hapja e Rrugës drejt Promovimit dhe Mbrojtjes së Produkteve Vendore në Rajonin Ndërkufitar”. Fermerë dhe përfaqësues shqiptarë të institucioneve vendore si Qarku Dibër, Agjencia Kombëtare e Ushqimit, Drejtoria Rajonale e Bujqësisë etj morrën pjesë në vizitën studimore të zhvilluar në rajonin e Mavrovës dhe Rostusës në Maqedoni.

Axhenda Gjinore për Zhvillimin Rural - Situata e Grave Rurale në Shqipëri

Tryezë e Rrumbullakët - 28.05.2013 - Tiranë

 

Pas finalizimit të studimit mbi situatën e grave rurale në Shqipëri, qëlllimi i kësaj tryeze ishte finalizimi i parimeve kryesore mbi të cilat do të ngrihet Axhenda Gjinore për Zhvillimin Rural. Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin anëtarë të Rrjetit AL-GARD si dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, të cilët punojnë ngushtësisht me fuqizimin e grave rurale në Shqipëri.

Studim mbi situatën e Grave Rurale në Shqipëri

Workshop - 17.05.2013 - Vlorë & Workshop - 20.05.2013  - Shkoder

 

Gjatë  periudhës Shkurt – Maj 2013, Rrjeti AL – GARD ndërmori një  studim mbi situatën e grave rurale në  Shqipëri.  Qëllimi i këtij studimi ishte identifikimi i problematikave që hasin gratë në zonat rurale në Shqipëri në kuadër të zhvillimit ekonomik dhe atë social. Për një proces sa më gjithëpërfshirës, të informuar dhe të bazuar në konsensus u përzgjodh metoda e studimeve Delphi. Kjo metodë u zbatua në 3 faza të ndryshme, si më poshtë:

Pages