Fuqia e të Punuarit Bashkë: Përfitimet dhe Sfidat

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në kuadrin e projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër dhe Lezhë përmes Ngritjes së Kapaciteteve mbi Klasterat Ekonomikë” financuar nga Programi “RDP Northern Albania organizoi trajnimet me tematikë “Fuqia e të Punuarit Bashkë: Përfitimet dhe Sfidat” në Shkodër më 19 Qershor 2014 dhe në Lezhë më 20 Qershor 2014. Këto aktivitete synuan të rrisin ndërgjegjësimin dhe të forcojnë kapacitetet individuale të grave sipërmarrëse në qasjen e grupimit ekonomik dhe të agregimit të prodhimit.  Në seminare u diskutua mbi mundësitë e klasterave ekonomikë, avantazhet si dhe për përmirësimin e rritjes ekonomike të grave në Qarkun e Shkodrës me anë të ndërtimit të kapaciteteve në qasjen e klasterave. 

Seminar Shkoder, 19 Qershor 2014

Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër dhe Lezhë përmes Ngritjes së Kapaciteteve mbi Klasterat Ekonomikë

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në kuadrin e projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër dhe Lezhë përmes Ngritjes së Kapaciteteve mbi Klasterat Ekonomikë” financuar nga Programi RDP Northern Albania organizoi seminaret “Klasterat Ekonomikë si një Instrument për Fuqizimin Ekonomik të Gruas në Qarkun e Shkodrës dhe Lezhës” më 08 dhe 09 Korrik 2014.  Këto seminare synuan të ngrenë kapacitetet e përfaqësuesve të institucioneve publike dhe organizatave të interesuara që punojnë mbi barazine gjinore dhe zhvillimin ekonomik të grave. mbi qasjen e grupimit ekonomik. Përfaqësues nga Departamentet e Programim-Zhvillimit të Qarqeve Shkodër-Lezhë, njësive të qeverisjes vendore si Bashkia Shkodër, Bashkia Vau i Dejës, Komuna Guri i Zi, agjencitë e zhvillimit rajonal të Shkodrës dhe Lezhës, Drejtoritë Rajonalë të Bujqësisë, organizata të shoqërisë civile si Hapat e Lehtë, Shoqata e Artizanëve, organizata të huaja si DLDP, RTM Italia, Oxfam morën pjesë në këto aktivitete.

IDM kontribuon në raportin e Rrjetit të institucioneve akademike të OSBE-së

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Tiranë, iu bashkua “Rrjetit të OSBE” dhe ka kontribuar për Raportin me vlerësimet e veta të bazuara në analizën e një numri dokumentesh zyrtare për sigurinë në Shqipëri si dhe në intervistat e zhvilluara me ekspertë të nivelit të mesëm nga institucionet kryesore të sigurisë në vend.

Projekti “Të kuptojmë edukimin qytetar dhe fetar në Shqipëri” - 2014

Projekti “Të kuptojmë edukimin qytetar dhe fetar në Shqipëri” ka futur me sukses formatin e Projektit Qytetar në shkollat e mesme jo-publike të komuniteteve fetare si edhe në disa shkolla të mesme publike në Shqipëri falë kontributit të pakursyer të Komuniteteve Fetare në Shqipëri, Ambasadës së SHBA në Tiranë dhe Drejtorive Arsimore.

Studiues nga IDM në Beograd për dy javë

Në vijim të planit të bashkëpunimit të Forumit për Studime për Sigurinë (SRF), në kuadrin e “shkëmbimit të studiuesve”, Zoti Foto Duro, studiues në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) Tiranë, u bë pjesë e grupit të studiuesve të Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë (BCSP), për dy javë (01-15 Mars 2014). Si pjesë e BCSP, Zoti Duro u ngarkua të kryente një studim në lidhje me bashkëpunimin dypalësh midis Serbisë dhe NATO-s në fushën e mbrojtjes. Një tjetër detyrim për të gjatë qëndrimit në Beograd ishte marrja pjesë dhe kontributi në një aktivitet publik, duke prezantuar disa nga gjetjet e studimit të tij të kryer mbi “Reformat Evropianizuese në Sektorin e Sigurisë në Shqipëri”.

IDM prezanton komente mbi Road Map-in e Shqipërisë për prioritetet kyçe në mbledhjen e KPIE

Gjergji Vurmo, Drejtor Programi dhe ekspert për çështje të integrimit evropian, prezantoi sot në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Integrimit Europian (KPIE) komentet dhe sugjerimet e IDM-së në lidhje me pesë prioritetet e vendit, si kusht për hapjen e negociatave të anëtarësimit në BE.

Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria personale, kombëtare dhe rajonale

Tryezë e Rrumbullakët, 13 dhjetor 2013, Hotel Rogner

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka organizuar  sot më datë 13 dhjetor, në Hotel Rogner tryezën e rrumbullakët me tematikën “Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria Personale, Kombëtare dhe Rajonale”. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit 3 vjeçar mbi sigurinë: Forumit Hulumtues mbi Sigurinë Beograd-Prishtinë-Tiranë në të cilin marrin pjesë tre organizata partnere: Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Të tre organizatat gjatë muajit shtator 2013 kanë ndërrmarr një sondazh mbi perceptimet e opinionit publik në tre vendet e rajonit mbi marrdhëniet Serbi-Shqipëri në kuadrin e sigurisë personale, sigurisë kombëtare dhe integrimit në fushën e sigurisë.

“Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural në Ballkan”

Konferencën Rajonale - e martë, 19 Nëntor 2013 - Hotel Tirana Internacional (salla ABRET)

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN) dhe Rrjeti Shqiptar për Fuqizimin e Agjendës Gjinore në Zhvillimin Rural (AL-GARD.NET) kanë kënaqësinë t’Ju ftojnë në Konferencën Rajonale “Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural në Ballkan”, organizuar në ambientet e Hotel Tirana Internacional (salla ABRET), ditën e martë, 19 Nëntor 2013. 

Legjislacioni për bilbilfryrësit në Shqipëri: Sfidat dhe Perspektivat

Panel Debate - November 15 2013 - Hotel Tirana International 

 

Tryezë e Rrumbullakët, 15 Nentor 2013; Tirane

Në datën 15 Nëntor 2013 në ambientet e Hotel Tirana International u zhvillua tryeza e rrumbullakët “Legjislacion për bilbilfryrësit në Shqipëri: Sfidat dhe Perspektivat. Tryeza  mblodhi së bashku një sërë aktorësh kombëtarë dhe ndërkombëtarë për prezantimin dhe diskutimin e  një studimi  lidhur me legjislacionin dhe praktikat e bilbilfryrjes në Shqipëri si edhe për ndarjen e ideve mbi mundësitë për vendosjen e kësaj praktike në administratën shtetërore si një mjet për luftimin e korrupsionit.  

Forcimi i Rolit të Parlamentit Shqiptar në Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë

Tryezë e Rrumbullakët - 12 Nentor 2013 - Tiranë

Pages