Fuqia e të Punuarit Bashkë: Përfitimet dhe Sfidat

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në kuadrin e projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër dhe Lezhë përmes Ngritjes së Kapaciteteve mbi Klasterat Ekonomikë” financuar nga Programi “RDP Northern Albania organizoi trajnimet me tematikë “Fuqia e të Punuarit Bashkë: Përfitimet dhe Sfidat” në Shkodër më 19 Qershor 2014 dhe në Lezhë më 20 Qershor 2014. Këto aktivitete synuan të rrisin ndërgjegjësimin dhe të forcojnë kapacitetet individuale të grave sipërmarrëse në qasjen e grupimit ekonomik dhe të agregimit të prodhimit.  Në seminare u diskutua mbi mundësitë e klasterave ekonomikë, avantazhet si dhe për përmirësimin e rritjes ekonomike të grave në Qarkun e Shkodrës me anë të ndërtimit të kapaciteteve në qasjen e klasterave. 

Seminar Shkoder, 19 Qershor 2014

IDM kontribuon në raportin e Rrjetit të institucioneve akademike të OSBE-së

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Tiranë, iu bashkua “Rrjetit të OSBE” dhe ka kontribuar për Raportin me vlerësimet e veta të bazuara në analizën e një numri dokumentesh zyrtare për sigurinë në Shqipëri si dhe në intervistat e zhvilluara me ekspertë të nivelit të mesëm nga institucionet kryesore të sigurisë në vend.

Studiues nga IDM në Beograd për dy javë

Në vijim të planit të bashkëpunimit të Forumit për Studime për Sigurinë (SRF), në kuadrin e “shkëmbimit të studiuesve”, Zoti Foto Duro, studiues në Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) Tiranë, u bë pjesë e grupit të studiuesve të Qendrës së Beogradit për Politikat e Sigurisë (BCSP), për dy javë (01-15 Mars 2014). Si pjesë e BCSP, Zoti Duro u ngarkua të kryente një studim në lidhje me bashkëpunimin dypalësh midis Serbisë dhe NATO-s në fushën e mbrojtjes. Një tjetër detyrim për të gjatë qëndrimit në Beograd ishte marrja pjesë dhe kontributi në një aktivitet publik, duke prezantuar disa nga gjetjet e studimit të tij të kryer mbi “Reformat Evropianizuese në Sektorin e Sigurisë në Shqipëri”.

IDM prezanton komente mbi Road Map-in e Shqipërisë për prioritetet kyçe në mbledhjen e KPIE

Gjergji Vurmo, Drejtor Programi dhe ekspert për çështje të integrimit evropian, prezantoi sot në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Integrimit Europian (KPIE) komentet dhe sugjerimet e IDM-së në lidhje me pesë prioritetet e vendit, si kusht për hapjen e negociatave të anëtarësimit në BE.

Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria personale, kombëtare dhe rajonale

Tryezë e Rrumbullakët, 13 dhjetor 2013, Hotel Rogner

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka organizuar  sot më datë 13 dhjetor, në Hotel Rogner tryezën e rrumbullakët me tematikën “Perceptimet e opinionit publik në Shqipëri: Siguria Personale, Kombëtare dhe Rajonale”. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit 3 vjeçar mbi sigurinë: Forumit Hulumtues mbi Sigurinë Beograd-Prishtinë-Tiranë në të cilin marrin pjesë tre organizata partnere: Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë, Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim. Të tre organizatat gjatë muajit shtator 2013 kanë ndërrmarr një sondazh mbi perceptimet e opinionit publik në tre vendet e rajonit mbi marrdhëniet Serbi-Shqipëri në kuadrin e sigurisë personale, sigurisë kombëtare dhe integrimit në fushën e sigurisë.

“Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural në Ballkan”

Konferencën Rajonale - e martë, 19 Nëntor 2013 - Hotel Tirana Internacional (salla ABRET)

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN) dhe Rrjeti Shqiptar për Fuqizimin e Agjendës Gjinore në Zhvillimin Rural (AL-GARD.NET) kanë kënaqësinë t’Ju ftojnë në Konferencën Rajonale “Agjenda Gjinore për Zhvillimin Rural në Ballkan”, organizuar në ambientet e Hotel Tirana Internacional (salla ABRET), ditën e martë, 19 Nëntor 2013. 

Legjislacioni për bilbilfryrësit në Shqipëri: Sfidat dhe Perspektivat

Panel Debate - November 15 2013 - Hotel Tirana International 

 

Tryezë e Rrumbullakët, 15 Nentor 2013; Tirane

Në datën 15 Nëntor 2013 në ambientet e Hotel Tirana International u zhvillua tryeza e rrumbullakët “Legjislacion për bilbilfryrësit në Shqipëri: Sfidat dhe Perspektivat. Tryeza  mblodhi së bashku një sërë aktorësh kombëtarë dhe ndërkombëtarë për prezantimin dhe diskutimin e  një studimi  lidhur me legjislacionin dhe praktikat e bilbilfryrjes në Shqipëri si edhe për ndarjen e ideve mbi mundësitë për vendosjen e kësaj praktike në administratën shtetërore si një mjet për luftimin e korrupsionit.  

Forcimi i Rolit të Parlamentit Shqiptar në Mbikëqyrjen e Sektorit të Sigurisë

Tryezë e Rrumbullakët - 12 Nentor 2013 - Tiranë

Siguria në Ballkanin Perëndimor: Realitete dhe Perceptime

Panel Debati; Hotel Tirana International; 11 Tetor2013 

 

Ky panel debati zhvillohet në vazhdimësi të një serie aktivitetesh dhe projektesh të ndërmarra nga tre think tanke të pavarura: Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë,  Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim të cilat synojnë të kontribuojnë për ndërtimin e urave të komunikimit ndërmjet komuniteteve të studiuesve dhe politikave të çështjeve të sigurisë në Serbi, Shqipëri dhe Kosovë.

TENDENCA E KRIMIT NË SHQIPERI - 2012

  

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim IDM publikon rezultatet  e studimit të rradhës: TENDENCAT E KRIMIT NË SHQIPËRI 2012. Analiza e tendencave të krimit në Shqipëri i referohet të dhënave zyrtare të Policisë së Shtetit duke u bazuar tek e njëjta përqasje metodologjike dhe fokus si edhe studimi i një viti më pare PASIGURIA E PARALAJMERUAR - TENDENCAT E KRIMIT NE SHQIPERI ku analizohen tendencat e krimit përgjatë vitit 2012 dhe këto të rezultate krahasuar me një bazë të gjerë të dhënash për periudhën 2008 – 2012, ku kwto krime kategorizohen sipas të dhënave të marra nga Policia e Shtetit për veprat penale të regjistruara.

Pages