sqen

Integrimi gjinor ne sektorin e sigurise permes edukimit: rasti i kurrikulumit te Akademise se Policise Shqiptare

Ky publikim gjendet vetem ne gjuhen angleze.

Download