Blog

 • tirana flet kapak

  Manual: Tirana FLET! Strukturat komunitare në Shqipëri

  Ky manual synon të prezantojë një alternativë qeverisëse ndryshe, të ndajë gjerësisht një vizion, por edhe të motivojë nismën e institucioneve vendore dhe qendrore drejt kërkimit dhe vendosjes së një partneriteti me qytetarin si subjekt i rëndësishëm i ndryshimit.Publikimi i këtij manuali realizohet në kuadër të projektit Tirana FLET! i cili zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim me mbështetjen financiare […]

 • skopje img 2

  Regional  Workshop on the Development Cooperation Agenda

  On June 21st – 22nd 2016, in Skopje, the workshop “Introduction to the Current Development Cooperation Agenda” was organized in the framework of the project “Western Balkan CSOs for Global Development”. The two-day workshop brought together CSO representatives from the WB region, including IDM’s National Coordinator of the project, Aleka Papa, and other Albanian representatives from REC […]

 • anrd brief

  Briefing report: Challenges and opportunities of rural development in Albania

  This policy brief aims to shed light on the existing situation of participatory rural development, its main stakeholders, their respective roles, capabilities and positioning in relation to the implementation of the LEADER+ approach. It presents the findings, conclusions and main recommendations from a series of activities organized by the Albanian Network for Rural Development (ANRD) […]

 • whistle logo

  The Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection launched its new website

  The Southeast Europe Coalition on Whistleblowing Protection is a coalition aimed at protecting the rights of whistleblowers, fighting corruption and promoting freedom of speech, created on 9-10 November 2015 by 12 organizations from South-East Europe. The Coalition has 28 members and partners in 12 countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Kosovo, Hungary, Macedonia, […]

 • Call for Papers: European and Security Affairs Journal VOL. 32

  Center for European and Security Affairs Call for Papers June 2016 European and Security Affairs Journal VOL. 32 IDM is pleased to announce the opening of the “Call for Papers” Vol. 32 of the European and Security Affairs Journal. With the purpose of promoting comprehensive research and policy options in the current proposed issues, IDM’s Center […]

 • struktura komunitare pic

  Raport: Ridimensionimi i Strukturave Komunitare në Shqipëri

  Raporti për Ridimensionimin e Strukturave Komunitare në Shqipëri u prezantua per here te parë në tryezën e organizuar nga IDM ne mars 2015. Nisma për ridimensionimin e strukturave komunitare u riiniciua në momentumin politiko-shoqëror të krijuar në vend me realizimin e konsolidimit territorial për t’iu përgjigjur njëherazi dy objektivave të rëndësishëm: së pari, gjallërimin e organizimit dhe aktivizmit […]

 • raport bcsdn

  Raport mbi vlerën ekonomike të sektorit jofitimprurës në Ballkanin perëndimor & Turqi

  Ky raport jep një vështrim të përgjithshëm të situatës aktuale të sektorit jofitimprurës në lidhje me mbledhjen e të dhënave, analizimin dhe prezantimin e tyre në shtatë vendet e përfshira në studim: Shqipërinë, Kosovën, Bosnje dhe Hercegovinën, Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë dhe Turqinë. Studimi jep informacion mbi cilësinë dhe besueshmërinë e statistikave rreth impaktit ekonomik të sektorit në këto vende, duke […]

 • ALTER pic

  ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas

  ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas Project Partners ALTER is implemented by a consortium of rural networks in Western Balkan countries and Turkey, encouraged and supported by Prepare – Partnership for Rural Europe (www.preparenetwork.org): Network for Rural Development of Serbia – Lead partner Institute for Democracy and Mediation, on behalf […]

 • tirana flet pic

  Tirana FLET!

  Tirana FLET! Mbështetuar financiarisht nga programi LëvizAlbania. Kohëzgjatja: 12 muaj/ 2016-2017 Tirana FLET! adreson kërkesën ekskluzive për organizim komunitar (zgjedhje e këshillave komunitarë në minizona urbane) në bazë të iniciativës qytetare që nenet 68&69 në Ligjin e ri të Vetqeverisjes vendore parashtrojnë. Qëllimi: Zhvillimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe mirëqeverisjes lokale përmes aktivizimit komunitar vullnetar në […]

 • open call pic

  Pontis Foundation & IDM announce a call for research proposals

  Pontis Foundation & IDM announce a call for research proposals for Funded research on Global Development Issues in the Context of Albanian Policies. Within the framework of the Western Balkans CSOs for Global Development program, Pontis Foundation and Institute for Democracy and Mediation announce a call for research proposals in the area of global development […]

 • hidden economy

  Regional Hidden Economy Monitoring in Macedonia, Albania and Kosovo

  Lead Organization: Center for Research and Policy Making (CRPM), Macedonia Organizations co-applicants: Institute for Democracy and Mediation (IDM), Albania, Development for Democracy (D4D), Kosovo Duration: January, 2016 – July 2017 The goal of this project is to strengthen the capacity of the civil society and the public institutions in developing and promoting public economic policies in […]

 • global development cso

  Western Balkan CSOs for Global Development

  Donor: Slovak Agency for International Development Cooperation (SlovakAid) Duration: 22 Mar 2016 – 31 Aug 2017 This project reflects the EU enlargement process at a time when Serbia and Montenegro have opened accession negotiations and the Former Yugoslav Republics of Macedonia and Albania are EU candidates. In the coming years, Serbia, Montenegro, Macedonia and Albania […]