Blog

 • raport bcsdn

  Raport mbi vlerën ekonomike të sektorit jofitimprurës në Ballkanin perëndimor & Turqi

  Ky raport jep një vështrim të përgjithshëm të situatës aktuale të sektorit jofitimprurës në lidhje me mbledhjen e të dhënave, analizimin dhe prezantimin e tyre në shtatë vendet e përfshira në studim: Shqipërinë, Kosovën, Bosnje dhe Hercegovinën, Maqedoninë, Malin e Zi, Serbinë dhe Turqinë. Studimi jep informacion mbi cilësinë dhe besueshmërinë e statistikave rreth impaktit ekonomik të sektorit në këto vende, duke […]

 • ALTER pic

  ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas

  ALTER – Active Local Territories for Economic development of Rural Areas Project Partners ALTER is implemented by a consortium of rural networks in Western Balkan countries and Turkey, encouraged and supported by Prepare – Partnership for Rural Europe (www.preparenetwork.org): Network for Rural Development of Serbia – Lead partner Institute for Democracy and Mediation, on behalf […]

 • tirana flet pic

  Tirana FLET!

  Tirana FLET! Mbështetuar financiarisht nga programi LëvizAlbania. Kohëzgjatja: 12 muaj/ 2016-2017 Tirana FLET! adreson kërkesën ekskluzive për organizim komunitar (zgjedhje e këshillave komunitarë në minizona urbane) në bazë të iniciativës qytetare që nenet 68&69 në Ligjin e ri të Vetqeverisjes vendore parashtrojnë. Qëllimi: Zhvillimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe mirëqeverisjes lokale përmes aktivizimit komunitar vullnetar në […]

 • open call pic

  Pontis Foundation & IDM announce a call for research proposals

  Pontis Foundation & IDM announce a call for research proposals for Funded research on Global Development Issues in the Context of Albanian Policies. Within the framework of the Western Balkans CSOs for Global Development program, Pontis Foundation and Institute for Democracy and Mediation announce a call for research proposals in the area of global development […]

 • hidden economy

  Regional Hidden Economy Monitoring in Macedonia, Albania and Kosovo

  Lead Organization: Center for Research and Policy Making (CRPM), Macedonia Organizations co-applicants: Institute for Democracy and Mediation (IDM), Albania, Development for Democracy (D4D), Kosovo Duration: January, 2016 – July 2017 The goal of this project is to strengthen the capacity of the civil society and the public institutions in developing and promoting public economic policies in […]

 • global development cso

  Western Balkan CSOs for Global Development

  Donor: Slovak Agency for International Development Cooperation (SlovakAid) Duration: 22 Mar 2016 – 31 Aug 2017 This project reflects the EU enlargement process at a time when Serbia and Montenegro have opened accession negotiations and the Former Yugoslav Republics of Macedonia and Albania are EU candidates. In the coming years, Serbia, Montenegro, Macedonia and Albania […]

 • labour standards

  Promoting Labour Standards in Albania

  Donor: Olof Palme International Center Duration: 12 months Programme Objective: Contribute towards the achievement of the Decent Work Agenda by promoting and supporting multi-stakeholder cooperation, nurturing the Tripartism Plus principle for fostering protection of labour rights in Albania. Project objectives: Intermediate Objective 1: Develop a thorough understanding on the current state of labour rights in […]

 • community police pic

  An Assessment of Community Policing in Albania 2007-2015

  Nine years since the adoption of the Law and Strategy, and upon approval of the new police strategy (2015-2020), no independent assessment has been made on how the Albanian State Police and Local Government Institutions have performed in an effort to establish consolidated and mutual cooperation, how the problems and concerns of the local communities have […]

 • audit of political engagement

  Audit of Political Engagement in Albania

  Institute for Democracy and Mediation (IDM), with the support of National Democratic Institute Albania, conducted an Audit of Political Engagement in Albania, an inaugural public opinion study that explores citizens’ engagement in democratic processes as an indicator of the health of a society. The February 2016 study involved interviews across Albania with 1,538 participants over […]

 • polic 6

  Për një policim të efektshëm: Policimi në Komunitet, Integriteti dhe Llogaridhënia

  Në kuadër të projektit “Indeksi i Integritetit të Policisë në Shqipëri”, mbështetur nga Ministria e Jashtme e Mbretërisë së Holandës si dhe projektit “ Për rritjen e efektivitetit të policimit në komunitet në Shqipëri” mbështetur nga Qëndra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF), Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) realizoi një tryezë diskutimi më […]

 • ndi pic 1

  IDM launches public debate on Political engagement in Tirana, Durres and Shkoder

  IDM launches public debate on Political engagement in Tirana, Durres and Shkoder On April 22, the Institute for Democracy and Mediation (IDM) and the National Democratic Institute (NDI) with its office in Albania organized a roundtable discussion on ways to improving political and civic engagement in Albania with representatives of CSOs, political parties, international partners […]

 • skills pic

  Report: Skills for Jobs

  “Skills for jobs” report presents in detail the process leading to the selection of the sectors and geography as well as a thorough analysis of the Vocational Skills Development system in Albania, focusing in four economy sectors. Click for the English and Albanian report.