Qendra për Çështje Evropiane dhe të Sigurisë (CESA)

CESA përfaqëson departamentin e specializuar të IDM  për çështjet evropiane dhe të sigurisë. Misioni i saj është të ndihmojë përparimin e studimeve evropiane dhe të sigurisë si dhe të kërkimeve dhe analizave që lidhen me proceset e reformave në këto fusha duke inkurajuar përmirësimin e tyre dhe debatin e informuar.

Qendra përqendrohet veçanërisht tek përpjekjet në rang kombëtar dhe nismat rajonale me synim  zhvillimin e kapaciteteve të qëndrueshme e cilësore institucionale dhe të burimeve njerëzore që do të shërbenin për trajtimin e sfidave bashkëkohore të reformave, për proceset integruese dhe për bashkëpunimin rajonal nën një përqasje të orientuar drejt zgjidhjes së problemeve.

 

Fokusi i fushave kryesore të CESA:

 • Procesi i integrimit evropian
 • Mirëqeverisja në sektorin e sigurisë
 • Monitorimi dhe ngritja e kapaciteteve të SHISH (përfshirë këtu edhe Kuvendin)
 • Zhvillimi i politikave për përmirësimin e qeverisjes së sektorit
 • Transparenca dhe llogaridhënia
 • Ndërtimi i integritetit të policisë dhe forcave të armatosura
 • Anti-korrupsioni
 • Zhvillimi i burimeve njerëzore
 • Konflikti i interesave

 

Ekipi i CESA-s

Aktivitetet e CESA-së ndërmerren nga studiues dhe ekspertë me përvojë nën një kuadër nismash për të promovuar cilësi të lartë të studimeve dhe opsioneve të politikave në lidhje me reformat “evropianizuese” të vendit. Programi strategjik i punës së CESA-s udhëhiqet nga zhvillimet kryesore dhe sfidat në fushat ku ajo fokusohet të cilat formësohen dhe zhvillohen më tej nga ekipi i saj në bashkëpunim me studiuesit e IDM-së dhe ekspertët e asociuar.

 

Ekipi i Qendrës përbëhet nga:

 

 

Arjan Dyrmishi, MA – Drejtor i CESA-s

 

 

 

Dr. Foto Duro – Ekspert

 

Elira Hroni

 

 

Elira Hroni, MA – Studiuese

 

 

 

Besjana Kuçi – Koordinatore Projekti

 

 

 

 

 

Gentiola Madhi, MA dhe MSc – Studiuese

 

Ekspertë dhe të asociuar

 • Mariola Qesaraku (MA)
 • Besnik Baka (MA)
 • Eranda Gjomema (PhD)
 • Ilir Kalemaj (PhD)
 • Ketrina Çabiri
 • Dorian Jano (PhD)
 • Ketrina Çabiri (Kandidat PhD)
 • Anëtarë të Rrjetit të Menaxhimit të Sigurisë (LINK)