sqen

Aktivitetet RDC

Klubi i Hulumtuesve të Rinj

Takimi i parë 9 Tetor 2014 Klubi i Hulumtuesve të Rinj (Young Researchers Club) është pjesë e nismave të ndërmarra në kuadër të programit RRPP për Ballkanin Perëndimor. Ky klub nisi më 9 tetor 2014 në Tiranë dhe është konceptuar në formën e një forumi ndërveprues, ku pjesëmarrësit do të …

Read More »

SHQIPËRIA DREJT EVROPA 2020! Le të diskutojmë për këtë çështje!

SHQIPËRIA DREJT EVROPA 2020! Le të diskutojmë për këtë çështje! Seri Dokumentesh Politike 9 Tetor 2014 Qendra për Kërkim dhe Zhvillim pranë IDM, e cila synon të gjenerojë ekspertizën e nevojshme për të nxitur zhvillimin nëpërmjet kërkimit, politikë-bërjes bazuar në evidencë dhe advokimit, në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung (KAS), …

Read More »

Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri

Takim Hapës Tiranë, 25 Korrik 2014 Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim organizoi aktivitetin hapëse të projektit “Monitorimi dhe Vlerësimi i Procesit të Decentralizimit në Shqipëri” financuar nga Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Tiranë. Aktiviteti u zhvillua në mjediset e Hotel Rogner …

Read More »

Seminar “Agjencitë e Zhvillimit Rajonal dhe Fuqizimi Ekonomik i Grave në Shkodër dhe Lezhë”

Rapsodia Hotel, Lezha Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Departamenti për Qeverisje Vendore dhe Zhvillim të Integruar organizoi në Lezhë më datë 24 shtator 2014 seminarin 1-ditor “Agjencitë e Zhvillimit Rajonal dhe Fuqizimi Ekonomik i Grave në Shkodër dhe Lezhë” në kuadrin e projektit “Fuqizimi Ekonomik i Grave në Qarqet Shkodër …

Read More »

Publikime të Planeve të Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane

Pas zbatimit me sukses të një metodologjie të planifikimit strategjik me pjesëmarrje, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në partneritet me UNDP/Projekti SSIREC botoi planet vendore e ndërvendore të zhvillimit të komuniteteve rome dhe egjiptiane, si më poshtë: Plani Ndër-Vendor i Zhvillimit të Komuniteteve Rome/Egjiptiane në Bashkinë Berat dhe Komunën Otllak, …

Read More »

Press Release: OGP CSO Coalition recommends Commitments in the frame of OGP National Action Plan 2014-2016

Press Release: OGP CSO Coalition recommends Commitments in the frame of OGP National Action Plan 2014-2016 Tirana 28 March, 2014: A Regional Conference was held on “Open Government Partnership: Challenges and Opportunities 2014-2016”. This conference comes as part of the consultative process the Ministry of Innovation and Public Administration, in …

Read More »