sqen

Aktivitetet RDC

Konferenca Kombëtare “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”

Konferenca Kombëtare “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri” Tiranë, 10 korrik 2015 Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme lançoi në një konferencë kombëtare gjetjet e studimit “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”. Studimi është pjesë e projektit të financuar …

Read More »

CfP: Balkan Public Policy Fund

CfP: Balkan Public Policy Fund BCSDN and its members announce the third Call for Proposals for organizations from Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia to develop policy or advocacy proposals this time within the scope of the IPA FPA Balkan Civil Society Acquis – Strengthening the Monitoring …

Read More »

Konferencë për shtyp: Gjetjet paraprake të Sondazhit “Besimi në Qeveri 2014”

10 Dhjetor 2014 – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim prezantoi sot në një konferencë për shtyp gjetjet paraprake të Sondazhit “Besimi në Qeveri 2014”. Ky sondazh synon të eksplorojë nivelin e besimit publik ndaj institucioneve qeverisëse, si dhe qëndrimet e qytetarëve ndaj performancës se institucioneve publike dhe ofrimit të shërbimeve. …

Read More »

SHQIPËRIA DREJT EVROPA 2020! Le të diskutojmë për këtë çështje!

9 Tetor 2014 Qendra për Kërkim dhe Zhvillim pranë IDM, e cila synon të gjenerojë ekspertizën e nevojshme për të nxitur zhvillimin nëpërmjet kërkimit, politikë-bërjes bazuar në evidencë dhe advokimit, në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung (KAS), prezantuan në një tryezë të hapur, serinë e dokumenteve politike “Shqipëria drejt Europa 2020! Le të flasim për …

Read More »