sqen

Aktivitetet RDC

Takime informuese ndërmjet stafeve të shkollave të mesme mbi adresimin dhe parandalimin e radikalizmit fetar dhe ekstremizmit të dhunshëm tek të rinjtë

IDM, në kuadër të projektit “Parandalimi i radikalizmit fetar tek të rinjtë”, gjatë muajit Nëntor 2015 ka organizuar aktivitete ndërgjegjësimi me rreth 120 përfaqësues të stafeve pedagogjike të shkollave të mesme, drejtorive arsimore rajonale dhe zyrave arsimore të bashkive Pogradec, Cërrik, Përrenjas, Librazhd, Bulqizë dhe Kukës. Këto takime kanë patur …

Read More »

Konferenca Kombëtare “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”

Konferenca Kombëtare “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri” Tiranë, 10 korrik 2015 Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme lançoi në një konferencë kombëtare gjetjet e studimit “Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri”. Studimi është pjesë e projektit të financuar …

Read More »