sqen

Aktivitetet e Fundit

Prezantimi i raportit vlerësues në bashkinë SHijak – CIVILISC Project

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi sot në Shijak një tryezë diskutimi, në të cilën u prezantuan  gjetjet kryesore të raportit “Sfidat e Njësive të Qeverisjes Vendore në Luftën kundër Korrupsionit”, të përgatitur në kuadër të projektit “CIVILISC- Instrumente të shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit”, financuar nga Bashkimi Evropian. …

Read More »

Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) prezantoi ditën e enjte, datë 15 korrik 2016, në ambientet e Rogner Hotel, Indeksin e Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile – Raporti për vitin 2015, me të dhëna mbi zhvillimin, problemet dhe sfidat e shoqërisë civile në Shqipëri. Indeksi analizon progresin e organizatave të shoqërisë civile …

Read More »

Indeksi i Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2015: Raporti për Shqipërinë

Indeksi i Qëndrueshmërisë Së OSHC-ve 2015:  Raporti për Shqipërinë Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) ka lançuar edicionin e 18-të të Indeksit të qëndrueshmërisë të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) të fokusuar në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Euroazinë. Indeksi zhvillohet nga Agjencia e ShBA për Zhvillim …

Read More »

The Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection launched its new website

The Southeast Europe Coalition on Whistleblowing Protection is a coalition aimed at protecting the rights of whistleblowers, fighting corruption and promoting freedom of speech, created on 9-10 November 2015 by 12 organizations from South-East Europe. The Coalition has 28 members and partners in 12 countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the …

Read More »