sqen

Aktivitetet e Fundit

Indeksi i Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) prezantoi ditën e enjte, datë 15 korrik 2016, në ambientet e Rogner Hotel, Indeksin e Qëndrueshmërisë së Organizatave të Shoqërisë Civile – Raporti për vitin 2015, me të dhëna mbi zhvillimin, problemet dhe sfidat e shoqërisë civile në Shqipëri. Indeksi analizon progresin e organizatave të shoqërisë civile …

Read More »

Indeksi i Qëndrueshmërisë së OSHC-ve 2015: Raporti për Shqipërinë

Indeksi i Qëndrueshmërisë Së OSHC-ve 2015:  Raporti për Shqipërinë Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) ka lançuar edicionin e 18-të të Indeksit të qëndrueshmërisë të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) të fokusuar në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Euroazinë. Indeksi zhvillohet nga Agjencia e ShBA për Zhvillim …

Read More »

The Southeast Europe Coalition on Whistleblower Protection launched its new website

The Southeast Europe Coalition on Whistleblowing Protection is a coalition aimed at protecting the rights of whistleblowers, fighting corruption and promoting freedom of speech, created on 9-10 November 2015 by 12 organizations from South-East Europe. The Coalition has 28 members and partners in 12 countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the …

Read More »

Raport: Ridimensionimi i Strukturave Komunitare në Shqipëri

Raporti për Ridimensionimin e Strukturave Komunitare në Shqipëri u prezantua per here te parë në tryezën e organizuar nga IDM ne mars 2015. Nisma për ridimensionimin e strukturave komunitare u riiniciua në momentumin politiko-shoqëror të krijuar në vend me realizimin e konsolidimit territorial për t’iu përgjigjur njëherazi dy objektivave të rëndësishëm: së pari, …

Read More »

Për një policim të efektshëm: Policimi në Komunitet, Integriteti dhe Llogaridhënia

Në kuadër të projektit “Indeksi i Integritetit të Policisë në Shqipëri”, mbështetur nga Ministria e Jashtme e Mbretërisë së Holandës si dhe projektit “ Për rritjen e efektivitetit të policimit në komunitet në Shqipëri” mbështetur nga Qëndra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF), Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) …

Read More »

IDM joined POINTPULSE network

IDM joined the regional network of civil society organizations POINTPULSE. In an advocacy workshop 7-9 March 2016 in Belgrade the network organizations reiterated the importance of strengthening public confidence in law enforcement agencies in the Western Balkans through fighting police corruption and promoting police integrity of outmost importance for the Western …

Read More »