sqen

Aktivitetet e Fundit

Konferencë: Përmirësimi i kapaciteteve të Kuvendit për një qeverisje më të mirë të Sektorit të Sigurisë në Shqipëri

27 Janar 2015, Hotel Rogner Tirana Në Shqipëri funksionojnë shtatë shërbime informative. Vetëm dy prej tyre, Shërbimi Informativ i Shtetit dhe Agjencia Informative e Sigurisë dhe Mbrojtjes,  kanë ligjet organike përkatëse. Pesë shërbimet e tjera informative kanë nevojë për një mbështetje më të plotë ligjore, ndërsa vijon të mungojë mbikëqyrja …

Read More »

Konferencë: Forcimi i Integritetit të Policisë së Shtetit në Shqipëri 2014

Më 18 dhjetor 2014, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi Konferencën Kombëtare “Forcimi Integriteti të Policisë së Shtetit në Shqipëri”. Kjo konferencë shënon përfundimin e projektit “Ndërtimi i Integritetit Policor në Shqipëri”, i mbështetur nga Ministria Punëve të Jashtme të Holandës në kuadër të Programit MATRA për Shoqërinë Civile. …

Read More »

Konferencë për shtyp: Gjetjet paraprake të Sondazhit “Besimi në Qeveri 2014”

10 Dhjetor 2014 – Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim prezantoi sot në një konferencë për shtyp gjetjet paraprake të Sondazhit “Besimi në Qeveri 2014”. Ky sondazh synon të eksplorojë nivelin e besimit publik ndaj institucioneve qeverisëse, si dhe qëndrimet e qytetarëve ndaj performancës se institucioneve publike dhe ofrimit të shërbimeve. …

Read More »

SHQIPËRIA DREJT EVROPA 2020! Le të diskutojmë për këtë çështje!

9 Tetor 2014 Qendra për Kërkim dhe Zhvillim pranë IDM, e cila synon të gjenerojë ekspertizën e nevojshme për të nxitur zhvillimin nëpërmjet kërkimit, politikë-bërjes bazuar në evidencë dhe advokimit, në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung (KAS), prezantuan në një tryezë të hapur, serinë e dokumenteve politike “Shqipëria drejt Europa 2020! Le të flasim për …

Read More »

Konferencë: “Procesi i Integrimit në BE dhe e Ardhmja e Marrëdhënieve Shqiptaro-Serbe”

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi në Tiranë, në 13 nëntor 2014, konferencën me titull: “Procesi i integrimit në BE dhe e ardhmja e marrëdhënieve shqiptaro-serbe”. Ky aktivitet është pjesë e Forumit të Hulumtimeve mbi Sigurinë: “Beograd-Prishtinë-Tiranë”, projekt i përbashkët 3-vjeçar i tre organizatave: Qendra e Beogradit për Politikat e …

Read More »

Klubi i Hulumtuesve të Rinj

Takimi i parë 9 Tetor 2014 Klubi i Hulumtuesve të Rinj (Young Researchers Club) është pjesë e nismave të ndërmarra në kuadër të programit RRPP për Ballkanin Perëndimor. Ky klub nisi më 9 tetor 2014 në Tiranë dhe është konceptuar në formën e një forumi ndërveprues, ku pjesëmarrësit do të …

Read More »