sqen

Projekte perfunduar

Forumi i Kandidatëve

Departament: LGID When: 1 Maj, 2000 to 31 Tetor, 2000 Project Description:  Zonat: Nëntë bashki në Shqipëri Donatori: Ambasada e ShBA-së, Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë, Ambasada Britanike Për shkak të risisë që ka sjellë në kulturën politike shqiptare dhe të impaktit të tij, ky projekt mbetet një nga simbolet e …

Read More »

Sigurimi i komunitetit: pajtimi, besimi dhe integrimi në Ballkanin Perëndimor

Departament: CESA When: 1 Prill, 2008 to 15 Korrik, 2008 Project Description:  Donator dhe Partner: Universiteti i Oklahomas (ShBA) Departamenti i specializuar i IDN-së Qendra për Çështje Evropiane dhe të Sigurisë u kontraktua nga Universiteti i Oklahomas (ShBA) në kudër të një një iniciative rajonale që përfshinte vendet e Ballkanit Perëndimor, …

Read More »

Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga perspektiva gjinore

Departament: RII When: 11 Korrik, 2010 to 15 Dhjetor, 2010 Project Description:  Donatori: Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) Ky projekt aktual (Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga Perspektiva Gjinore, dhe Matja e Sjelljeve të efektivave të Policisë (burra dhe gra) dhe opinionit të …

Read More »

Përhapja e praktikave më të mira të mobilizimit të komunitetit në qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 1 Qershor, 2008 to 1 Dhjetor, 2008 Project Description:  Donatorë: World Learning Zonat: Shkodër, Shqipëri Projekti fokusohet në një kusht tejet të rëndësishëm për një qeverisje vendore të hapur, transparente dhe të përgjegjshme, përfshirjen e qytetarëve në sistemin e qeverisjes vendore. Ai ndjek praktikat më të mira dhe …

Read More »

Indeksi i Shoqërisë Civile në Shqipëri

Departament: RII When: 1 Qershor, 2009 to 31 Maj, 2010 Project Description:  Donator: UNDP Albania Partnerët: CIVICUS – Aleanca Botërore për Pjesëmarrjen e Qytetarëve (Johanesburg, Afrika e Jugut)   IDN-ja me anë të mbështetjes së PNUD-it në Shqipëri dhe në partneritet me CIVICUS, Aleancën Botërore për Pjesëmarrjen e Qytetarit, (Johanesburg, Afrika …

Read More »

Mbështetja e Qeverisjes me pjesëmarrje dhe Partneritetit Publik-Privat në Qytetin e Shkodrës

Departament: LGID When: 15 Prill, 2008 to 11 Maj, 2009 Project Description:  Donator: Balkan Trust for Democracy (BTD) Ky projekt synon të transformojë veprimet me komunitetin të ndërmarra deri më sot nga IDN-ja në qytetin e Shkodrës në një realitet që mbështetet vetë duke zhvilluar më tej kohezionin social me anë …

Read More »

Politikat e Sigurisë dhe ndërtimi i kapaciteteve për institucionet e sektorit të Sigurisë

Departamenti: CESA Kohëzgjatja: 1 Shkurt, 2008 to 28 Shkurt, 2009 Donatorë: DCAF, Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura Përshkrim projekti: Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim ka vazhduar partneritetin e tij me DCAF, Qendrën e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura duke ndërmarrë gjatë dy viteve të …

Read More »

Pro-AdriaS – Mbojtja e Rrugëve Detare të Adriatikut

Departament: LGID When: 1 Prill, 2008 to 30 Qershor, 2008 Project Description:  Partnerët: Institute of International Sociology of Gorizia (ISIG, Itali), Central European Initiative (CEI), Hellenberg International Ltd (Finlandë), European Maritime Partnership (EMP, Itali), Institute for International Relations (IMO, Kroaci) Ky projekt bazohet në nocionin se rrugët detare të Adriatikut, duke …

Read More »