sqen

new_EN

Board and Advisory Council

IDM BOARD OF TRUSTEES The Board of Trustees is the highest decision-making body of the organisation, that is in charge of overseeing the overall implementation of IDM’s program and activities. The Board of Trustees is composed of: IDM ADVISORY COUNCIL The Advisory Board is composed of longstanding associates of the Institute …

Read More »

[11 dhjetor 2018] Tryezë Diskutimi: Progresi në Zbatimin e Reformës në Administratën Publike për Shqipërinë

Tryezë Diskutimi Progresi në Zbatimin e Reformës në Administratën Publike: Gjetjet e monitorimit WeBER për Shqipërinë 11 dhjetor 2018, Hotel Tirana International, Salla Metropol Reforma në Administratën Publike (RAP) përbën një nga fushat themelore të reformimit në rrugën drejt anëtarësimit në BE dhë progresi në këtë drejtim monitorohet dhe vlerësohet rregullisht …

Read More »

Perspektivat Komunitare në Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri | nëntor 2018

Perspektivat Komunitare në Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri IDM në kuadër të projektit studimor rajonal “Mundësitë për të Parandaluar Ekstremizmin e Dhunshëm (PEDH) në Ballkanin Perëndimor” në bashkëpunim me Fondacionin Berghof të financuar nga Ministria Federale Gjermane për Punët e Jashtme, zhvilloi studimin: “Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit …

Read More »

Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri | Nëntor 2018

Rasti studimor i Shqipërisë: Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri Nëntor 2018 – Ky studim përqendrohet te komuniteti si njësia kryesore e analizës dhe qëllimi i tij kryesor është që të ndihmojë së pari në zbulimin e faktorëve dhe aktorëve që i bëjnë komunitetet të qëndrueshme …

Read More »

Studim: Ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri | Nëntor 2018

 Studim: “Ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri: Vlerësim kombëtar i nxitësve, formave dhe rreziqeve” Nëntor 2018 – Tre vjet pas vlerësimit të parë të fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri (Radikalizmi fetar dhe ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, 2015), IDM ka analizuar edhe një herë situatën duke …

Read More »

Blog Post | Terrorism-reporting in Western Balkans

Terrorism-reporting in Western Balkans By Leonie Rakaj – Vrugtman, IDM Researcher 11 October 2018 – We all remember it as if it happened yesterday. Breaking News and interrupted TV programs, as New York’s World Trade Center towers were attacked. In awe of shock and unbelief those who were not watching …

Read More »

Albania and the Geopolitics of the Trans-Adriatic Pipeline

Albania and the Geopolitics of the Trans-Adriatic Pipeline: Regional and Domestic Dimensions September 2018 – The Southern Gas Corridor (SGC) initiative was launched by the European Union (EU) in 2008 with the aim of developing a new supply route for Caspian and Middle Eastern gas to European markets and reducing the …

Read More »

Thirrje për Ekspert – Projekti CIVILISC [mbyllur]

Thirrje për Ekspert për Vlerësimin dhe Monitorimin e Projektit “Instrumentet e shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit”  i financuar nga Bashkimi Evropian, implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me fondacionin Bullgar “Risk Monitor”. Tiranë, 31 Korrik 2018 – IDM kërkon të kontraktojë një Ekspert për Vlerësimin dhe …

Read More »

THIRRJE PËR APLIKIME: PROGRAM TRAJNIMI “BASHKITE PER TE DREJTEN PER INFORMIM NE VEPRIM” [mbyllur]

THIRRJE PËR APLIKIME PROGRAM TRAJNIMI “BASHKITE PER TE DREJTEN PER INFORMIM NE VEPRIM” Në vijim të angazhimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM), në kuadër të projektit “Konsolidimi i Reformës Administrative dhe Territoriale – STAR 2, nëpërmjet hartimit të një Modeli standard për Programin e Transparencës për qeverisjen vendore shoqëruar me …

Read More »