sqen

new_EN

Monitoring report: Hidden Economy in Macedonia, Albania and Kosovo: Trends & Policy Options (2016-2017)

Monitoring the Hidden Economy in Macedonia, Albania and Kosovo: Trends &  Policy Options (2016-2017) This monitoring report provides an overview of hidden economy in general, and undeclared labor and tax evasion in particular, in Macedonia, Albania and Kosovo including its main causes and consequences. Additionally it offers a macroeconomic overview …

Read More »

Roundtable Discussion: Assessment of the internal and external control mechanisms in the State Police

Roundtable Discussion: Assessment of the internal and external control mechanisms in the State Police In the framework of the regional project ” Western Balkan Pulse for Police Integrity and Trust (POINTPULSE)”, IDM organised the Roundtable Discussion: “Assessment of Internal and External Control Mechanisms in the State Police” on December 12th, 2017. …

Read More »

Sesion informimi – Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin

Në kuadër të Thirrjes për projekt-propozime “Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin të projektit ALTER (Territore Aktive Lokale për zhvillimin Ekonomik të zonave Rurale), financuar nga Bashkimi Evropian, implementuar nga një konsortium rrjetesh rurale në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, IDM …

Read More »

Thirrje për Grante:Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin për zhvillimin e qëndrueshëm rural në Ballkanin Perëndimor

Rrjeti për Zhvillimin Rural të Serbisë, në emër të konsorciumit të partnerëve: Fondacioni për Zhvillimn e Turqisë, Turqi; Rrjeti për Zhvillimin Rural në Malin e Zi; Rrjeti për Zhvillimin Rural të Maqedonisë; Rrjeti për Zhvillimin Rural të BiH – Bosnja dhe Hercegovina; Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Shqipëri; Rrjeti i …

Read More »