sqen

new_AL

Sesion informimi – Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin

Në kuadër të Thirrjes për projekt-propozime “Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin të projektit ALTER (Territore Aktive Lokale për zhvillimin Ekonomik të zonave Rurale), financuar nga Bashkimi Evropian, implementuar nga një konsortium rrjetesh rurale në gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi, IDM …

Read More »

Thirrje për Grante:Programi i Grantit për Ngritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile dhe Advokimin për zhvillimin e qëndrueshëm rural në Ballkanin Perëndimor

Rrjeti për Zhvillimin Rural të Serbisë, në emër të konsorciumit të partnerëve: Fondacioni për Zhvillimn e Turqisë, Turqi; Rrjeti për Zhvillimin Rural në Malin e Zi; Rrjeti për Zhvillimin Rural të Maqedonisë; Rrjeti për Zhvillimin Rural të BiH – Bosnja dhe Hercegovina; Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, Shqipëri; Rrjeti i …

Read More »

POINTPULSE “Perceptimi Publik mbi Policinë e Shtetit 2017″

Tryezë Diskutimi “Perceptimi Publik mbi Policinë e Shtetit 2017″   Në kuadër të rrjetit rajonal POINTPULSE, IDM prezantoi rezultatet e sondazhit të opinionit publik për vitin e dytë për Shqipërinë “Perceptimi i qytetarëve mbi policinë e shtetit” të enjten, 14 shtator 2017. Ky sondazh u fokusua në këto aspekte kryesore: perceptimi dhe besimi i …

Read More »

Dokument Politikash: Vështirësi Ri-Integrimi dhe Përshtatja e Ushtarakëve Shqiptarë pas Misionit

Vështirësi Ri-Integrimi dhe Përshtatja e Ushtarakëve Shqiptarë pas Misionit Qëllimi i këtij kërkimi është të sjellë në vëmendje këtë çështje duke informuar grupet e interesit për peshën që ka ky fenomen dhe duke identifikuar disa nga faktorët që i shtyjnë ushtarakët shqiptarë të përfshihen në sjellje kriminale, të dhunshme dhe …

Read More »

Semi Annual Report: Project Citizen “Understanding Civic and Faith-Based Education in Albania 2017″

Through Project Citizen the project “Understanding Civic and Faith-Based Education in Albania” has made an important contribution in promoting and fostering civic values and participation, religious tolerance and understanding. It has also encouraged and supported concrete efforts to establish cooperation between local stakeholders, including public and non-public educational institutions, religious …

Read More »

Information session on the sub-grantees projects implementation -1st Round CIVILISC project

Information session on the sub-grantees projects implementation in framework of the first round of CIVILISC project On May 22nd 2017, IDM organized at the EU Info Centre an information session on the sub-grantees projects implementation in framework of the first round of ‘Civil Society Instruments against Corruption- CIVILISC’ project, funded …

Read More »