sqen

Publikimet RDC

SHQIPËRIA DREJT EVROPA 2020! Le të diskutojmë për këtë çështje!

9 Tetor 2014 Qendra për Kërkim dhe Zhvillim pranë IDM, e cila synon të gjenerojë ekspertizën e nevojshme për të nxitur zhvillimin nëpërmjet kërkimit, politikë-bërjes bazuar në evidencë dhe advokimit, në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung (KAS), prezantuan në një tryezë të hapur, serinë e dokumenteve politike “Shqipëria drejt Europa 2020! Le të flasim për …

Read More »

Llogaridhënia e Shërbimeve Inteligjente në Shqipëri

Dokumenti analizon fillimisht zhvillimet dhe tendencat e përgjithshme të komunitetit të inteligjencës në Shqipëri, vazhdon me një vlerësim të sistemit aktual të llogaridhënies dhe masën deri ku ai plotëson standartet demokratike dhe mbyllet me disa propozime për të përmirësuar sistemin e llogaridhënies bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare.

Read More »