sqen

Publikimet e Fundit

Raporti studimor: Aftësi për Punë

Raporti studimor “Aftësi për Punë” paraqet në mënyrë të detajuar procesin që çoi në përzgjedhjen e sektorëve dhe të zonave gjeografike si dhe një analizë të plotë të sistemit të zhvillimit të arsimit dhe trajnimit profesional në Shqipëri, duke u përqendruar në katër sektorët e ekonomisë. Klikoni për të shkarkuar raportin në anglisht dhe shqip.

Read More »

Analizë e progress-raporteve të Komisionit Evropian për vendet e Ballkani Perëndimor | 2015

Analizë e progress-raporteve të Kominisionit Evropian për vendet e Ballkani Perëndimor Dhjetor 2015 – Organizata të shoqërisë civile nga Shqipëria, Kosova, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia sëfundmi kanë publikuar një analizë krahasuese mbi progres- raportet e Kominisionit Evropian për vendet e Ballkanit Perëdimor. Kjo nismë rajonale e ndërmarrë nga …

Read More »

Broshurë: Projekti Qytetar kundër Korrupsionit

IDM me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) gjatë viteve 2013-2015 ka pilotuar me sukses “Projektin Qytetar Kundër Korrupsionit” me nxënësit e gjashtë shkollave të mesme në Tiranë (“Qemal Stafa”, “Petro Nini Luarasi” dhe “Myslym Keta”) dhe Elbasan (“Konstandin Kristoforidhi”, “Vasil …

Read More »

IDM, Tryezë Diskutimi për kuadrin ligjor në sektorin privat të sigurisë në Shqipëri

Një tryezë diskutimi për “Kuadrin Ligjor dhe Sfidat e Modernizimit të Sektorit Privat të Sigurisë” mblodhi sot përfaqësues të Shoqërive Private të Sigurisë, përfaqësues të lartë të Policisë së Shtetit dhe institucioneve shtetërore të tjera përgjegjëse për kontrollin dhe mbikëqyrjen, shoqata të biznesit si dhe palë të tjera të interesuara. …

Read More »

Donatorët për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri: Strategjitë dhe Praktikat

Raporti “Strategjitë dhe praktikat e donatorëve për mbështetjen e shoqërisë civile në Ballkanin perëndimor” është hartuar nga Rrjeti Ballkanik për Zhvillimin e Shoqërisë Civile (BCSDN) në bashkëpunim me Universitetin Queen Mary të Londrës në vitin 2014. Ai paraqet një panoramë të qasjes së donatorëve ndaj shoqërisë civile në Ballkanin perëndimor, …

Read More »

Forcimi i Integritetit të Administratës Publike në Shqipëri

Ky studim ofron një vlerësim të kuadrit etik në administratën publike shqiptare, duke shqyrtuar kushtet në mjedisin ndërkombëtar dhe kombëtar që kanë shpënë në miratimin e kuadrit normativ dhe institucional mbi etikën në Shqipëri, si dhe të infrastrukturës për zbatimin e etikës. Objektivi kryesor i këtij punimi është të identifikojë progresin e bërë …

Read More »