sqen

Projektet RDC

CIVILISC- INSTRUMENTET E SHOQËRISË CIVILE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Projekti “Instrumentet e shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit” i financuar nga Bashkimi Evropian, implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me fondacionin Bullgar “Risk Monitor”. Projekti synon të fuqizojë dhe të rrisë kapacitetet e shoqërisë civile në 20 bashki të vogla e të mesme të vendit si: …

Read More »

Promoting Labour Standards in Albania

Donor: Olof Palme International Center Duration: 12 months Programme Objective: Contribute towards the achievement of the Decent Work Agenda by promoting and supporting multi-stakeholder cooperation, nurturing the Tripartism Plus principle for fostering protection of labour rights in Albania. Project objectives: Intermediate Objective 1: Develop a thorough understanding on the current …

Read More »

Western Balkan CSOs for Global Development

Donor: Slovak Agency for International Development Cooperation (SlovakAid) Duration: 22 Mar 2016 – 31 Aug 2017 This project reflects the EU enlargement process at a time when Serbia and Montenegro have opened accession negotiations and the Former Yugoslav Republics of Macedonia and Albania are EU candidates. In the coming years, …

Read More »

Project Citizen against Corruption 2016

Project dates: 1 December 2015 – 31 August 2016 “Project Citizen against Corruption 2016” intends to increase awareness among younger generations about corruption, but also to educate them to become active fighters against this negative phenomenon which threatens the very existence of a democratic society. The ultimate result is to mould …

Read More »

OpenALB: A government and civic partnership in fighting corruption and promoting good governance

Donor: US embassy Albania: Democracy Commission Small Grants Program Duration: 12 months Overall Objective The overall objective of OpenAlb is to foster inclusive, accountable and transparent governance and policy-making through enhanced civil society expertise and strengthened dialogue and structures for dialogue between civil society and government within the framework of …

Read More »

Përdorimi i Indikatorëve në Përmirësimin e Llogaridhënies dhe Promovimin e Konkurrencës Rajonale

Departmenti: RDC  Kohëzgjatja: 1 Qershor 2015 – 30 Nëntor 2015 Përshkrimi i Projektit:  Ky projekt zhvillohet në partneritet me organizatën Demokraci për Zhvillim (D4D) në Prishtinë, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në Tiranë, Fondi i Beogradit për Ekselencë Politike (BFPE), Qendra për Kërkim dhe Politikëbërje (CRPM) në Shkup, Qendra …

Read More »