sqen

Projektet CESA

Rritja e kapaciteteve legjislative dhe mbikëqyrëse të Parlamentit Shqiptar në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes

Departamenti:  CESA Periudha e implementimit:  Nëntor 2013 – Nëntor 2014 Përshkrimi i Projektit:  Qëllimi: Projekti synon mbështetjen e Kuvendit të Shqipërisë në përmbushjen e rolit të tij kushtetues në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Objektivat: Rritja e kompetencës dhe ekspertizës së deputetëve për një mbikëqyrje efektive ndaj Sektorit të Sigurisë në …

Read More »

Indeksi i Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri 2013

Departament: CESA Kohëzgjatja: 1 Shkurt, 2013–8 Prill, 2014 Donatorë: Balkan Trust for Democracy Përshkrimi i Projektit: Ky projekt kërkimor ka për qëllim të mbështesë reformat në sektorin e sigurisë përmes krijimit të një mjeti vlerësues për matjen e performancës së qeverisë në fusha të ndryshme vëzhgimi. Për këtë arsye, kryerja e një …

Read More »

Ndërtimi i Kapaciteteve për Lobimin e të Rinjve të Ballkanit

Departament: CESA When: 1 Janar, 2006 to 31 Dhjetor, 2006 Project Description:  Partnerët: Forum for Ethnic Relations (Beograd), Center for Research and Policy-Making (Shkup), The Monitoring Center (Podgoricë), Kosova Youth Network (Prishtinë) Zona: Shqipëri, Serbi, Mal i Zi, Kosovë dhe Maqedoni   Donator: Rrjeti për një Shoqëri të Hapur (SOROS) Rrjeti …

Read More »

Adresimi i Sfidave për Pergatitjen e Rrugës për Ndërtimin e Besimit Rajonal në të Ardhmen

Departament: CESA When: 1 March, 2004 to 30 Prill, 2005 Project Description:  Partnerët: Forum for Ethnic Relations (Beograd), Kosovo Action for Civil Initiative (Kosovë/UNMIK), Centre for Tolerance and Dialogue (Podgoricë) dhe Euro-Balkan Institute (Shkup)   Zona: Shqipëri, Kosovë/UNMIK, Maqedoni, Mal i Zi, Serbi Donatori: Balkan Trust for Democracy, Fondacioni për Një …

Read More »

Marrëdhëniet Civilo-Ushtarake: Një punë ende e pa përfunduar

Departament: CESA When: 1 Shtator, 2009 to 1 Dhjetor, 2009 Project Description:  Donatorë: Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) dhe Friedrich Ebert Stiftung (Shqipëri) Partnerët: Ministria e Mbrojtjes (MM) dhe Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura Qëllimi kryesor i këtij projekti ishte të ndërtonte një …

Read More »

Shqipëria dhe Maqedonia drejt një të kuptuari më të mirë dhe njohjes reciproke

Departament: CESA When: 1 Maj, 2002 to 28 Shkurt, 2003 Project Description:  Partnerë: Instituti Euro-Balkan (EBI) – Shkup Zonat: Shqipëri, Maqedoni Donatorët: Freedom House/USAID Pas një periudhe mosbesimi ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë gjatë vitit 2001, kjo ishte hera e parë që personalitete publikë nga të dy vendet (politikanë, deputetë, anëtarë të …

Read More »

Planifikimi dhe Monitorimi i Reformës së Sektorit të Sigurisë në Ballkanin Perëndimor nga Shoqëria Civile 2009-2011

Departament: CESA Periudha e implementimit: 1 Mars, 2009 deri ne 30 Dhjetor, 2011 Pershkrim projekti:  Ky është një projekt rajonal 3 vjeçar i cili synon të shtojë kapacitetin e shoqërisë civile në rajonin e Ballkanit Perëndimor për të mbikëqyrur në mënyrë efektive reformën në sektorin e sigurisë, në nivel kombëtar si edhe me …

Read More »

Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga perspektiva gjinore

Departament: RII When: 11 Korrik, 2010 to 15 Dhjetor, 2010 Project Description:  Donatori: Qendra e Gjenevës për Kontroll Demokratik të Forcave të Armatosura (DCAF) Ky projekt aktual (Vlerësimi i Kurrikulës së Akademisë së Policisë nga Perspektiva Gjinore, dhe Matja e Sjelljeve të efektivave të Policisë (burra dhe gra) dhe opinionit të …

Read More »

E Drejta e Ushtarakëve për t’u Organizuar në Shoqata Profesionale

Departament: CESA When: 1 Janar, 2009 to 30 Prill, 2010 Project Description:  Donatori: Friedrich Ebert Stiftung (Shqipëri) Partnerët: EUROMIL (Organizata Evropiane e Shoqatave të Ushtarakëve), Akademia e Mbrojtjes së Shqipërisë dhe Avokati i Popullit Iniciative është në vijimësi të një veprimi të mëparshëm ndërmarrë nga IDN-ja për formimin e Shoqatës së …

Read More »

Sigurimi i komunitetit: pajtimi, besimi dhe integrimi në Ballkanin Perëndimor

Departament: CESA When: 1 Prill, 2008 to 15 Korrik, 2008 Project Description:  Donator dhe Partner: Universiteti i Oklahomas (ShBA) Departamenti i specializuar i IDN-së Qendra për Çështje Evropiane dhe të Sigurisë u kontraktua nga Universiteti i Oklahomas (ShBA) në kudër të një një iniciative rajonale që përfshinte vendet e Ballkanit Perëndimor, …

Read More »