sqen

Projektet CESA

Indeksi i Reformës së Sektorit të Sigurisë në Shqipëri 2013

Departament: CESA Kohëzgjatja: 1 Shkurt, 2013–8 Prill, 2014 Donatorë: Balkan Trust for Democracy Përshkrimi i Projektit: Ky projekt kërkimor ka për qëllim të mbështesë reformat në sektorin e sigurisë përmes krijimit të një mjeti vlerësues për matjen e performancës së qeverisë në fusha të ndryshme vëzhgimi. Për këtë arsye, kryerja e një …

Read More »

Përkthimi ne shqip dhe publikimi i botimit “ Njohja e Vlerave në Policim”

Departament: CESA When: 1 Nëntor, 2007 to 30 Prill, 2008 Project Description:  Donator: NISPAcee, Raiffeisen Bank Shqipëri Police Executive Research Forum (PERF), një institut kërkimor amerikan, bazuar në Uashington i mundësoi IDN-së të drejtën për të përkthyer dhe publikuar në shqip një nga punët e tij më me vlerë “Njohja e …

Read More »

Aleanca Qytetare 08: Së bashku drejt NATO-s

Departament: CESA Kohezgjatja: 15 Maj, 2007 ne 30 Qershor, 2008 Partnerët: FORUM Center for Strategic Research and Documentation, Shkup; Institute for International Relations, Zagreb Donatorët: Biznesi dhe donatorë të ndryshëm Pershkrim projekti: Kjo është një iniciativë për të hapur proceset e integrimit në NATO për shoqëritë tona dhe për rajonin në tërësi, për të …

Read More »

Akademia e Policimit në Komunitet III

Departament: CESA When: 1 Janar, 2007 to 1 Janar, 2008 Përshkrimi i projektit:  Donator: Departamenti i Shtetit i ShBA-së Partneri (Kryesor): Universiteti i Pitsburg-ut Kohëzgjatja: 2007 – 2008 (përfundimi i një projekti tre-vjeçar) Një program tre vjeçar i Universitetit të Pitsburgut (PA, ShBA) dhe i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim hartuar …

Read More »

Fuqizimi i grupeve qytetare për Përgjegjshmërinë e Policisë (Bordet e Kontrollit Qytetarë-Polici)

Departament: CESA When: 1 Janar, 2007 to 30 Qershor, 2007 Project Description:  Donator: Casals/USAID Policia e Shtetit është institucioni kryesor që mundëson sigurinë publike dhe rendin publik në Shqipëri. Siç ndodh dhe me institucione të tjera shtetërore në vend, disa elementë të Policisë së Shtetit janë raportuar si të korruptuar si …

Read More »

Publikimi i revistës së përtremuajshme “Çështje të Sigurisë”

Departament: CESA When: 2 Janar, 2006 Project Description:  Donatorë: Divizioni i Diplomacisë Publike i NATO-s, Bizneset shqiptare Gazeta “Çështje të Sigurisë” u lançua nga IDN-ja në vitin 2006 me qëllim promovimin e një debate akademik të mirëinformuar akademikësh dhe ekspertësh mbi çështjet e sigurisë. Botimi ofron analiza të qarta, studime …

Read More »

Ndërtimi i Kapaciteteve për Lobimin e të Rinjve të Ballkanit

Departament: CESA When: 1 Janar, 2006 to 31 Dhjetor, 2006 Project Description:  Partnerët: Forum for Ethnic Relations (Beograd), Center for Research and Policy-Making (Shkup), The Monitoring Center (Podgoricë), Kosova Youth Network (Prishtinë) Zona: Shqipëri, Serbi, Mal i Zi, Kosovë dhe Maqedoni   Donator: Rrjeti për një Shoqëri të Hapur (SOROS) Rrjeti …

Read More »