sqen

Projektet IDM

Tranzicioni i Sigurisë në Ballkanin Perëndimor

Departament: CESA When: 1 Janar, 2010 – 1 Dhjetor, 2012 Project Description: This is a research project that is being implemented by a consortium of seven think tank organisation form the Western Balkan (Institute for Democracy and Mediation-Albania, Analitica-Macedonia, IMO- Croatia, KCSS- Kosovo, CSS- BiH, BCSS-Serbia and CEDEM-Montenegro) in cooperation with the NUPI …

Read More »

CIVILISC- INSTRUMENTET E SHOQËRISË CIVILE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

Projekti “Instrumentet e shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit” i financuar nga Bashkimi Evropian, implementohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim në bashkëpunim me fondacionin Bullgar “Risk Monitor”. Projekti synon të fuqizojë dhe të rrisë kapacitetet e shoqërisë civile në 20 bashki të vogla e të mesme të vendit si: …

Read More »

Prezantimi i raportit vlerësues në bashkinë SHijak – CIVILISC Project

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizoi sot në Shijak një tryezë diskutimi, në të cilën u prezantuan  gjetjet kryesore të raportit “Sfidat e Njësive të Qeverisjes Vendore në Luftën kundër Korrupsionit”, të përgatitur në kuadër të projektit “CIVILISC- Instrumente të shoqërisë civile në luftën kundër korrupsionit”, financuar nga Bashkimi Evropian. …

Read More »

Tirana FLET!

Tirana FLET! Mbështetuar financiarisht nga programi LëvizAlbania. Kohëzgjatja: 12 muaj/ 2016-2017 Tirana FLET! adreson kërkesën ekskluzive për organizim komunitar (zgjedhje e këshillave komunitarë në minizona urbane) në bazë të iniciativës qytetare që nenet 68&69 në Ligjin e ri të Vetqeverisjes vendore parashtrojnë. Qëllimi: Zhvillimi i demokracisë pjesëmarrëse dhe mirëqeverisjes lokale …

Read More »

Promoting Labour Standards in Albania

Donor: Olof Palme International Center Duration: 12 months Programme Objective: Contribute towards the achievement of the Decent Work Agenda by promoting and supporting multi-stakeholder cooperation, nurturing the Tripartism Plus principle for fostering protection of labour rights in Albania. Project objectives: Intermediate Objective 1: Develop a thorough understanding on the current …

Read More »

Western Balkan CSOs for Global Development

Donor: Slovak Agency for International Development Cooperation (SlovakAid) Duration: 22 Mar 2016 – 31 Aug 2017 This project reflects the EU enlargement process at a time when Serbia and Montenegro have opened accession negotiations and the Former Yugoslav Republics of Macedonia and Albania are EU candidates. In the coming years, …

Read More »

Building integrity in Albania’s security sector through strengthened financial oversight

IDM’s Center for European and Security Affairs (CESA) has started the implementation of a one year project “Building integrity in Albania’s security sector through strengthened financial oversight”. This initiative is financially supported by the Royal Norwegian Embassy in Prishtina and is designed to contribute to building integrity and reducing corruption …

Read More »