sqen

Departamentet IDM

Departmenti RDC

Rreth Qendrës për Kërkim dhe Zhvillim (RDC) RDC ka si qëllim promovimin e politikëbërjes të bazuar në evidenca dhe kërkimit shkencor dhe  në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe progresit të shoqërisë civile. Qendra përbëhet nga një staf qendror dhe grupi ekspertësh të asociuar, të cilët zhvillojnë aktivitete programore dhe nisma …

Read More »