sqen

Departamentet IDM

Departmenti CESA

Rreth CESA (Qendra për Çështje Evropiane dhe të Sigurisë) CESA ka si objektiv përmirësimin e proceseve reformuese dhe qeverisëse në sektorin e sigurisë dhe integrimit evropian. Qendra gjeneron dhe ndan njohuritë nëpërmjet hulumtimeve gjithëpërfshirëse, advokimit dhe ngritjes së kapaciteteve, sikurse nëpërmjet inkurajimit të mendimit kritik. CESA i dedikon një vëmendje …

Read More »

Departmenti RDC

Rreth Qendrës për Kërkim dhe Zhvillim (RDC) RDC ka si qëllim promovimin e politikëbërjes të bazuar në evidenca dhe kërkimit shkencor dhe  në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe progresit të shoqërisë civile. Qendra përbëhet nga një staf qendror dhe grupi ekspertësh të asociuar, të cilët zhvillojnë aktivitete programore dhe nisma …

Read More »