sqen

Uncategorized

Call for Granting: Capacity Building and Advocacy Grant Program for sustainable rural development in the Western Balkans

Network for Rural Development of Serbia, on behalf of consortium of partners: Development Foundation of Turkey, Turkey; Network For Rural Development of Montenegro; Network for Rural Development of Macedonia; Network for Rural Development in Bosnia and Herzegovina; Institue for Democacy and Mediation, Albania; Network of Organisation for Rurad Development of …

Read More »

THIRRJA E PARË PËR PROJEKTIN CIVILISC

THIRRJA E PARË PËR PJESËMARRJE PËR PROJEKTIN – Instrumenti i Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit – CIVILISC Institute për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) publikon Thirrjen e Parë për Pjesëmarrje, në kuadër të projektit “CIVILISC-Instrumenti i Shoqërisë Civile kundër Korrupsionit”, financuar nga Bashkimi Evropian (nën Instrumentin e Ndihmës për Shoqërinë Civile -Iniciativa Qytetare dhe …

Read More »