sqen

new_EN

Presentation of the assessment report CIVILISC Project – Shijak Municipality

Institute for Democracy and Mediation (IDM) presented in Shijak the findings of the report “Challenges of Local Government Units in the Fight Against Corruption”, which has been prepared in framework of the project “CIVILISC- Civil Society Instruments against Corruption”, funded by the European Union.  This discussing meeting gathered various representatives …

Read More »

Raport mbi Perceptimin e Qytetarëve mbi Ofrimin e Shërbimeve

IDM me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në kuadër të projektit ‘OpenALB: “Partneriteti ndërmjet qeverisë dhe qytetarëve në luftën kundër korrupsionit dhe promovimit të qeverisjes së mirë”,  ka zhvilluar studimin “Perceptimi i qytetarëve mbi ofrimin e shërbimeve në nivel vendor” ne bashkitë Fier dhe Shkodër. …

Read More »