sqen

Latest Publications

Semi Annual Report: Project Citizen “Understanding Civic and Faith-Based Education in Albania 2017″

Through Project Citizen the project “Understanding Civic and Faith-Based Education in Albania” has made an important contribution in promoting and fostering civic values and participation, religious tolerance and understanding. It has also encouraged and supported concrete efforts to establish cooperation between local stakeholders, including public and non-public educational institutions, religious …

Read More »

Policy Brief: The Shadow Worker – Hidden Economy and Undeclared Labor in Macedonia, Albania and Kosovo

Policy Brief: The Shadow Worker – Hidden Economy and Undeclared Labor in Macedonia, Albania and Kosovo This comparative policy brief provides an overview of hidden economy in general, and undeclared labor and tax evasion in particular, in Macedonia, Albania and Kosovo including its main causes and consequences. Additionally it offers …

Read More »

Study: Labour Standards in Albania 2016

Përgjatë viteve të fundit, Shqipëria ka bërë përpjekje të vazhdueshme në drejtim të përmbushjes së standardeve të punës, së paku për sa i përket kuadrit ligjor dhe të politikave. Megjithatë, evidenca prima facie dëshmon se respektimi i standardeve të punës vijon të mbetet problematik në praktikë duke marrë trajta veçanërisht …

Read More »