sqen

Latest News

Ftesë për pjesëmarrje: Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike”

Ftesë për pjesëmarrje Seminar për Organizatat e Shoqërisë Civile “Parimet e Administratës Publike ” 8 Shkurt 2017, Hotel Plaza, Tiranë Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) në kuadër të projektit WeBER dhe në bashkëpunim me SIGMA / OECD organizon më datë 8 Shkurt 2017 (Hotel Plaza Tiranë) një seminar për …

Read More »

Policy Brief: The Shadow Worker – Hidden Economy and Undeclared Labor in Macedonia, Albania and Kosovo

This comparative policy brief provides an overview of hidden economy in general, and undeclared labor and tax evasion in particular, in Macedonia, Albania and Kosovo including its main causes and consequences. Additionally it offers a macroeconomic overview of the main characteristics considered to incentivize and maintain the hidden economy, while …

Read More »